REFRRER:path /

Sdp:n varjobudjetti vahvasti ideologinen

Sdp: Säästöt ja indeksijäädytykset pitää perua ja pieneläkkeitä nostaa. Myös kikyn leikkaamat julkisen alan lomarahat pitäisi palauttaa takaisin.

Oppositiopuolueiden varjobudjetit ovat tulleet eduskuntakeskeiseen poliittiseen prosessiin jäädäkseen. Ja se on hyvä asia.

Varjobudjettien valmistamissa eduskuntapuolueilla on mahdollisuus myös käyttää hyväkseen eduskunnan tietopalvelun laskelmia, mikä antaa niille uskottavuutta ja painavuutta.

Varjobudjetit pyrkivät olemaan myös ideologisia vaihtoehtoja hallituksen budjettiesitykselle. Tähän tähtää selvästi myös sosiaalidemokraattien varjobudjetti, joka on otsikoitu: Kasvu kuuluu kaikille.


Demarien taka-ajatuksena on, että hallitus jakaa kasvun hedelmiä vain harvoille ja valituille. Tähän kritiikkiin porvarihallitus on myös antanut alkukaudellaan aineksia lukuisilla eri säästöratkaisuillaan. Niiden torpedoiminen onkin sdp:n varjobudjetin ydinsisältöä.

Demareiden varjobudjetti on vahvasti ideologinen, mikä on pelkästään hyvä asia. Talous- ja veropolitiikan erojen on syytäkin tulla esiille. On oikein, että hallitus joutuu puolustamaan leikkauksiaan.

Aikanaan myös sdp oli tukemassa työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen kiky-sopimusta, mutta nyt puolue on kääntänyt kelkkansa. Sdp:n mielestä kaikki kiky-sopimukseen liittyvät leikkaukset ja sosiaalietuuksien indeksijäädytykset pitäisi perua.

Takuueläkkeitä pitäisi korottaa tuplaten ja ulottaa pieniin kansaneläkkeisiin. Eri päivärahojen omavastuupidennykset sekä diabetes-lääkekorvausten leikkaukset pitäisi myös peruuttaa.

Myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, museoiden, teattereiden ja orkestereiden leikkaukset pitäisi perua.

Kuntien valtionosuuksien indeksijäädytykset ja leikkaukset olisi niinikään peruttava. Peruspalvelujen valtionosuuksia pitäisi nostaa ja antaa vielä kunnille 100 miljoonaa euroa homekorvausinvestointien siemenrahaksi.

Koulutuksen leikkausten peruuttaminen sekä siirtyminen maksuttomaan toisen asteen koulutukseen ja oppivelvollisuuden pidentäminen kuuluvat myös demareiden menolistalle.

Lisäksi sdp vaatii mm. kehitysapuun lisää 100 miljoonaa euroa ja saman verran uusien väylähankkeiden aloittamiseen. 100 miljoonaa sdp varaisi myös ”arjen kipupisteisiin” ja yleisesti ”tuleviin tarpeisiin”. Julkisen alan lomarahaleikkauksen palauttaminen maksaisi kaiken päälle vielä 150 miljoonaa.

Yhteensä sdp laskee menojen lisäyksiksi noin 1,8 miljardia euroa. Tuloja se laskee jopa keräävänsä 100 miljoonaa enemmän.

Sdp:n varjobudjetin tuloista puoli miljardia euroa lisätuloja on laskettu saatavan kasaan pelkästään harmaan talouden ja verovälttelyn torjuntaa tehostamalla sekä hallinnon digitalisaatio- ja toimintauudistuksen tuotoilla.

Lisäksi kokonaan budjetin ulkopuolelta eli Sitran ja Suomen pankin taseesta varjobudjetti nappaisi käyttörahaa yhteensä 425 miljoonaa euroa. Tätä hallituspuolueiden edustajat ovat verranneet jopa ryöstöön.

Sdp:n paperin tuloista lähes miljardi on joko toiveiden varassa tai kaapattu toisten taskuista. Puuttuva osa on koottu eri tavoin yritysten, varakkaampien ja suurituloisimpien käytöstä.

Sdp kiristäisi muiden muassa pääomatulojen, varallisuuden sekä perintöjen ja lahjojen verotusta. Myös listaamattomien yhtiöiden verotus kiristyisi 265 miljoonalla. Demarit tekisivät myös uuden ”raippaveron” yli 90 000 vuodessa verotettavaa tuloa ansaitseville.

Uusina veromuotoina käyttöön otettaisiin sijoitusvakuutusten vero, rahoitusalan arvonlisään kohdistuva rahoitusvero, päästökauppahyötyjä leikkaava voimalaitosvero sekä makeisveron korvaava terveysperusteinen kulutusvero, joiden yhteistuotoksi on laskettu yli puoli miljardia euroa.

Lähes miljardi tuloista

on joko toiveita tai otettu

Sitralta ja Suomen pankilta.

Puuttuva osa on koottu

yritysten, varakkaimpien ja

suurituloisimpien käytöstä.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti