REFRRER:path /

Sotkamo Silver lähti kasvu-uralle

Juha Neuvonen / arkisto
Sotkamo Silver kertoi perjantaina hakevansa lupaa nykyiseen verrattuna yli kolminkertaisille louhintamäärille.
Kaivosyhtiö Sotkamo Silver ilmoitti perjantaina suunnittelevansa toimintansa merkittävää laajentamista. Tarkoituksena on yli kolminkertaistaa vuotuinen louhinnan määrä nykyisestä puolesta miljoonasta tonnista noin 1,8 miljoonaan tonniin.

Se tarkoittaisi rikastamossa noin 0,6 miljoonan tonnin tuotantoa.

Yhtiö jätti perjantaina Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisen muutoshakemuksen nykyiseen ympäristölupaansa.

Toiminnan laajentaminen tarkoittaa ensi sijaisesti sitä, että volyymin kasvaessa myös liikevaihto ja kannattavuus kohenevat. Tämä luo hyvät näkymät yhtiön näkökulmasta investoida ja työllistää myös tulevaisuudessa.

Yhtiön mukaan malmia on varmistettu seitsemäksi vuodeksi ja ennusteiden mukaan sitä on arvioitu olevan vielä toinen mokoma lisää. Sotkamo Silverillä on siis edessään vähintään 15 vuoden toimintajakso Kainuussa.

Louhinnan laajentuessa yhtiön tulee entistä tiukemmin kiinnittää huomiota myös luonnon kuormitukseen. Muutoshakemuksessa korostetaankin kaivosvesien puhdistusta.

Sotkamo Silverin konsernijohtajan Timo Lindborgin mukaan tuotannon kasvattaminen perustuisi prosessien optimointiin sen mukaisesti, mitä uusi lupa sallii. Näin Lindborgin mukaan yhtiö voisi parantaa toiminnan materiaali- ja energiatehokkuutta sekä pienentää hiilijalanjälkeä.

Kaikki nämä ovat tärkeitä tavoitteita eivätkä itsestään selvästi toteutettavissa kun on kyse toiminnan laajentamisesta.

Siksi on tärkeää, että Sotkamo Silver pitää myös ympäristöjärjestöt tietoisina ja keskusteluyhteydessä uusista suunnitelmistaan, aivan kuten se on tähänkin asti kiitettävästi tehnyt.

Yhteisymmärryksen kautta toiminta saa paremman hyväksynnän myös lähellä kaivosta asuvien kainuulaisten keskuudessa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti