REFRRER:path /

Susien pannoituksista saatava tieto on tärkeää

Jouko Hanninen / arkisto
Susien pannoittamisen vastustus on lyhytnäköistä. Mitä enemmän tietoa susien liikkeistä saadaan, sitä helpompaa on rinnakkaiselo niiden kanssa.
Susien pannoitus aiheuttaa ristiriitoja Länsi-Suomessa (KS 16.2.). Luonnonvarakeskuksella (Luke) on ollut tavoitteena aloittaa pannoitukset Pohjois-Pohjanmaalla nyt helmikuun lopulla, mutta esimerkiksi Haapajärvellä yksi metsästysseura on perunut jo kertaalleen Lukelle myöntämänsä pannoitusluvan seuran hallinnassa olevilla alueilla. Taustalla on yksittäisten maanomistajien vastustus.

Pannoituksia on suunniteltu Pohjois-Pohjanmaalle, koska alueen susikanta on kasvanut. Havaintoja tehdään taajaan niin yksittäisistä susista kuin laumoista, ja susia on jäänyt alueella myös autojen alle.

Pannoituksen avulla saataisiin tietoa susien liikkumisesta ja reviireistä. Samalla pystyttäisiin helpottamaan ihmisen ja suden rinnakkaiseloa, kun petovahingoilta suojautumista pystyttäisiin tehostamaan. Luke tarvitsee pannoituksella saatavaa tietoa myös tutkimuksessa ja suden kanta-arvion laadinnassa.

Itä-Suomessa suden kanssa on opittu jo elämään rinnakkain. Tunteet ovat kuohuneet täälläkin erityisesti siinä vaiheessa, kun susikanta alkoi vahvistua ja petovahingot yleistyivät. Noista ajoista tilanne on rauhoittunut. Syynä lienee osittain tottumus, lisääntynyt tieto ja vahinkojen ehkäisytapojen oppiminen sekä osittain se, että sudet ovat levinneet myös Länsi-Suomeen kannan kasvaessa. Kaikki yksilöt eivät ole jääneet Itä-Suomen metsiin.

Pannoitusten vastustaminen on lyhytnäköistä toimintaa. Keskeinen avoimuuden ja tiedon lisäämisen keino on Luken ylläpitämän riistahavainnot.fi-sivuston antama informaatio susien liikkeistä. Pantasusien liikkeet päivittyvät nettiin, josta niiden olinpaikat voi tarkistaa metsästyskauden aikana. Sijaintieto ei ole tarkka eikä täysin reaaliaikainen, mutta se antaa riittävät tiedot pantasusien kohtaamisen välttämiseen.

Avoimuutta halutaan susikeskusteluun lisää. Pannoitusten vastustus on ristiriidassa tämän toiveen kanssa. Tieto on paras keino avoimuuteen ja vahinkojen ehkäisyyn.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti