REFRRER:path /

Tappajasudet oikopäätä pois

Vahinkosuden lopettaminen ei ole aivan yksinkertainen temppu. Poliisin ohje ei salli lampaansyöjäsusien nopeaa tappamista.

Susi tappoi Vaalan Veneheitossa viikonloppuna seitsemän lammasta. Lisäksi viisi purtua lammasta täytyi myöhemmin lopettaa.

Alueella liikkuneen suden uskotaan tappaneen myös pässin Pelson vankilan lammaskatraasta ja vieneen kuolleena syntyneen vasikan.

Huomattavaakin vahinkoa aiheuttavan tappajasuden lopettaminen ei ole aivan yksinkertainen asia. Tämä kävi ilmi myös Veneheitossa.

Susi on

metsästyslain mukaan aina rauhoitettu. Suden metsästys sallitaan kuitenkin poikkeusluvalla. Lupia myönnetään vuosittain

kannanhoidolliseen

metsästykseen lajin vahvoilla esiintymisalueilla. Suden kannanhoidollinen metsästys tapahtuu tammi-helmikuussa.

Vahinkoperusteinen poikkeuslupa voidaan myöntää milloin tahansa. Pääsääntönä on, että luvan myöntää Suomen riistakeskus.

Lupa voidaan myöntää esimerkiksi ”viljelmille, karjankasvatukselle, metsätaloudelle, kalataloudelle, porotaloudelle, vesistölle tai muulle omaisuudelle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon ehkäisemiseksi”.

Myös poliisi voi antaa määräyksen esimerkiksi pihapiirissä toistuvasti liikkuvan ja turvallisuutta vaarantavan suden kaatamiseen.

Poliisilain mukaan ”poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni ja viimesijaisena keinona lopettaa eläin, joka aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle taikka vakavasti vaarantaa liikennettä”.

Poliisilain soveltamisohjeen mukaan poliisille ”jää mahdollisuus reagoida sellaisiin nopeasti yhä uhkaavammaksi kehittyviin, ihmisen hengelle tai terveydelle vaaraa aiheuttaviin taikka omaisuudelle huomattavaa vaaraa aiheuttaviin tilanteisiin, joissa ei ole aikaa selvittää metsästyslain tai -asetuksen soveltamisedellytyksiä”.

Poliisin harkinnassa on olennaista se, onko tilanne vakava poliisin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden suojaamistehtävän kannalta. Poliisilain mukaan huomattavan omaisuusvahingon suojelukin voi periaatteessa olla lopettamisen perusteena.

Poliisihallituksen soveltamisohjeessa todetaan kuitenkin erikseen, että ”ei voida katsoa, että jos vahvasti suojeltu suurpeto on tappanut esimerkiksi muutamia kotieläimiä esimerkiksi lampaita, että tällöin täyttyisi tämä huomattava omaisuusvahinko, ja poliisilla olisi edellytykset määrätä suurpeto poliisilain 25 §:n nojalla lopetettavaksi”.

Poliisin ja riistakeskusten välille näyttääkin muodostuneen sellainen työnjako, että poliisi voi nopeasti määrätä pihapiireissä arkailematta liikkuvat pedot lopetettavaksi, kun ne herättävät asukkaissa pelkoa ja vaaran tunnetta.

Riistakeskuksen ratkaistavaksi ovat tulleet esimerkiksi karjalle merkittävää vahinkoa aiheuttavien suurpetojen kohtalot.

On ymmärrettävää, että poliisissa poikkeuslupien käsittely on keskitetty, jotta ratkaisut pysyvät linjassa. Näistä poliisin susimääräyksistä on nimittäin aikaisemmin kanneltu.

Veneheiton tapauksessa näyttää käyneen niin, että asianomainen poliisi ei ole ollut tavoitettavissa. Vaikka hän olisi ollut tavoitettavissa, on kovin epävarmaa, olisiko poliisi voinut tässä tapauksessa antaa sudentappomääräyksen.

Poliisihallituksen yllä lainattu ohje on asiassa varsin yksiselitteinen.

Nyt on pakko odottaa riistakeskukselta nopeaa päätöstä lampaansyöjäsuden lopettamiseksi. Toivottavasti se saadaan oikopäätä.

Lampaita ja karjaa ahnaasti tappavat sudet joutaa lopettaa.

Nyt odotetaan

riistakeskuksen päätöstä

lampaansyöjäsuden

lopettamiseksi.

Toivottavasti se

saadaan oikopäätä.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti