REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Terrafame tarvitaan

Juha Neuvonen
Purkuputkea Talvivaaran/Terrafamen puhdistetuille jätevesille on rakennettu kiivaasti viime keväästä saakka. Se alkaa olla nyt käyttöönottokunnossa.
Suomen työttömyys kasvoi elokuussa vuositasolla 9 prosenttia: työttömien määrä lisääntyi TE-keskusten tilastoinnin mukaan liki 27 300 henkilön verran. Pohjois-Savossa ja Uudellamaalla työttömyys lisääntyi eniten, peräti 13 prosenttia.

Manner-Suomessa oli vain yksi valopilkku. Kainuussa työttömien luku pieneni 2 prosenttia. Työttömiä ja lomautettuja rekisteröitiin 89 vähemmän kuin heinäkuussa.

Keskeinen tekijä Kainuun työllisyyden ylläpidossa on ollut Talvivaaran/Terrafamen toiminnan jatkuminen ja alkanut tuotannon ylösajo. Se on ollut mahdollista hallituksen merkittävien satsausten ansiosta.

Silti Kainuu on valtakunnan neljänneksi pahin työttömyysalue: suhteellisesti suurempi työttömien määrä on Keski-Suomessa, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa.

Kainuun työllisyyden yllä on edelleen paksuja pilviä. Terrafamen kohtalo ratkaisee paljossa koko maakunnan ja varsinkin Sotkamon ja Kajaanin työllisyyden kehityksen.

Jos valtion kaivosyhtiö joudutaan ajamaan alas, työttömyys räjähtää välittömästi roimasti nykyisiä lukuja suuremmaksi.

Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia on Helsingin Sanomien (23.9.) uutisen mukaan lähettänyt Vaasan hallinto-oikeudelle kirjelmän, jossa esitetään purkuputkea koskevan välipäätöksen uutta harkintaa ja kiirehditään varsinaista päätöstä.

Hallinto-oikeus leikkasi syyskuun välipäätöksessään puhdistettujen vesien päästöoikeuksia 30–50 prosenttia. Huhtikuussa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto oli antanut antoi kaivokselle ympäristöluvan ja asettanut kolmeksi vuodeksi sulfaatin luparajan 24 000 tonniin vuodessa ja siitä eteenpäin 10 000:iin..

Hallinto-oikeus pudotti väliaikaisen sulfaatin luparajan 1 000 tonniin kuukaudessa eli käytännössä puolitti määrän. Yhtiön mukaan purkuputken kapasiteetti riittäisi muine veden laimentamiseen liittyvine ehtoineen 1 500 tonnin juoksutukseen. Tuolla määrällä vesitase vähitellen korjaantuisi.

Jos ympäristöluvan mukaisiin juoksutuksiin ei päästä, kaivosyhtiön nostaminen jaloilleen kahden vuoden kuluessa voi käydä mahdottomaksi.

Vaasan hallinto-oikeus on nyt äärimmäisen tärkeän ratkaisun edessä. Kainuussa odotetaan, että se vahvistaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiantuntijaselvityksiin perustuvat juoksutusehdot ja avaa samalla myönteisen näköalan työllisyyden paranemiselle.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »