REFRRER:path /

Terrafamen uraani kannattaa hyödyntää

Käyttämätön uraani kiertää tuotannossa ja varastoituu kipsisakka-altaisiin. Uraania taloudellisesti tärkeämmäksi uudeksi metalliksi nousee kupari.

Terrafame jättää piakkoin valtioneuvostolle lupahakemuksen uraanin talteenottamiseksi. Lupakäsittelystä sopii toivoa myönteistä päätöstä niin taloudellisin kuin ympäristöllisin perustein.

Päätöstä edeltää kuitenkin Säteilyturvakeskuksen lausunto siitä, pystytäänkö uraani ottamaan talteen turvallisesti. Olisi yllätys, jos STUK:n lausunto olisi kielteinen.

Nykyisin uraani jää kaivosalueella hyödyntämättömänä mm. kipsisakkoihin ja muodostaa näin pitkällä aikavälillä epäilemättä suuremman riskin kuin hallitusti talteenotettuna, käsiteltynä ja myytynä.

Tältä kannalta luonnonsuojelutahojen vastustus uraanin käyttöönotolle on typerää ja perustuu koko kaivoksen ja viime kädessä ydinvoiman vastustamiseen eikä paikallisiin ympäristöhuoliin.

Uraanin talteenotto ja jalostaminen myyntiin ei ole Terrafamen taloudessa kovin merkittävä tekijä mutta silti rikkana rokassa.

Uraanin hyödyntämistä puoltaa se, että talteenottolaitos on jo vuosia ollut viimeisiä silauksia vaille valmiina.

Talvivaara-yhtiön uraanilaitosta rahoitti aikanaan kanadalainen Cameco, joka odotti saavansa 70 miljoonan dollarin lainansa pois uraanipuolituotteina. Cameco on jo kirjannut lainansa tappioikseen.

Kaikkiaan uraanilaitokseen on investoitu noin 75 miljoonaa euroa. Uraanilaitos on nyt siirtynyt Terrafamelle ja vaatii enää noin 10 miljoonan euron lisäinvestoinnit.

Uraania merkittävämmäksi uudeksi tuotantometalliksi on nousemassa nyt kupari, jonka koetuotannosta päästään varsinaiseen tuotantoon vielä loppuvuoden aikana.

Kaivoksen mustaliuske on metalleiltaan varsin köyhää, mutta sitä on valtavasti. Liuotusmenetelmällä köyhästäkin malmista on saatavissa kannattava.

Monien kaivosasiantuntijoiden mielestä liuottaminen on esimerkiksi tuotettua nikkelitonnia kohti halvempi menetelmä kuin keskimäärin perinteiset menetelmät pitoisuuksiltaan rikkaammista malmeista.

Tämä pätee myös uraaniin, jota kaivosalueen malmimassoissa on melkoisesti. Aikanaan Talvivaaran aikana lupailtiin, että kaivoksen uraanilla Suomesta tulisi uraanin suhteen laskennallisesti omavarainen.

Kannattavuus paranee hyvää vauhtia Terrafamessa.

Kolmannen vuosineljänneksen 42,5 miljoonan euron liikevoitto lupailee, että vuodesta 2017 tulee kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran voitollinen. Tämän vuoden yhdeksän kuukauden yhteistulos on enää reilut 17 miljoonaa miinuksella.

Myös yhtiön käyttökate oli viime vuosineljänneksellä likimain 48 miljoonaa euroa plussalla, kun mukaan lasketaan keskeneräisen tuotannon arvo. Vuositasolla tappiota on enää alle 4 miljoonaa euroa. Luvuissa on kuitenkin mukana keskeneräisen tuotannon arvo.

Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen pitää edelleen kiinni siitä, että voitolliseksi Terrafame nousee kolmannella kvartaalilla ensi vuonna, kun tuotannon ylösajo on saatettu loppuun. Houkutusta arvion aikaistamiseen on, mutta metallien hinnat voivat olla ailahtelevaisia.

Keskiviikkona nikkelin hinta lähenteli 12 000 dollaria tonnilta, kun se oli vuoden alussa 10 500 dollaria.

Tuoreimmat luvut kertovat, että Terrafame on hyvinkin tavoitevauhdissaan. Nikkelin ja sinkin tuotannossa tehdään jatkuvasti uusia ennätyksiä.

Tänä vuonna nikkelin tuotanto noussee jo yli 20 000 tonniin ja sinkin tuotanto arviolta 45 000 tonniin eli selvästi ennätykselliseksi verrattuna myös Talvivaara-yhtiön parhaaseen vuoteen. Nuo ennätykset on lyöty jo tässä vaiheessa lokakuuta.

Luvut kertovat, että

Terrafame on hyvinkin

tavoitevauhdissaan.

Nikkelin ja sinkin

tuotannossa tehdään

jatkuvasti ennätyksiä.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti