REFRRER:path /

Terrafamesta taas myönteisiä uutisia

Terrafame valmistautuu nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotantoon. Molempien kysyntä kasvaa vahvasti autoakkujen valmistuksessa.

Matti Matikainen/Compic
Terrafamen hallituksen puheenjohtajan Lauri Ratian mukaan nikkelin jatkojalostuksesta tehdään investointipäätös kevääseen mennessä.
Terrafamen perjantaiset uutiset olivat kahdella tavalla myönteisiä. On erittäin positiivista, että yhtiö hakee jatkuvasti metallituotteilleen jatkojalostusmahdollisuuksia. Mitä pidemmälle tuotteet paikalla jalostetaan, sitä varmemmalla pohjalla yhtiön talous ja työllisyys ovat.

Lisäksi yhtiön yksityinen rahoitus ja omistusosuus kasvavat merkittävästi. Terrafame on tästä lähtien reilun 71 prosentin verran valtion ja veronmaksajien omistuksessa, kun valtion omistus on viime helmikuusta saakka ollut 84 prosenttia.

Yksityisen pääoman saanti oli vielä vuosi sitten valtion omistuksen ja jatkosatsausten edellytyksenä. Riski valtion lisärahoituksen tarpeesta pienenee koko ajan.

Vastaavasti menestyksellinen toiminnan ylösajo ja jatkuvat tuotantoennätykset ovat entisestään vahvistaneet Galenan ja Trafiguran luottamusta Terrafameen.

Erityisen lupaavalta näyttävät nyt autojen sähköistymisen tarjoamat näkymät. Noin 12 vuodessa maailman sähkö- ja hybridiautojen osuuden ennustetaan kasvavan nykyisestä kahdesta prosentista jopa neljäsosaan. Ladattavien autoakkujen kysyntä kasvaa valtavasti, mikä näkyy jo alan investoinneissa.

Teslan suuri akkutehdas meni Suomelta ohi suun Ruotsiin, mutta nyt on kysymys akkuihin tarvittavista aineksista.

Terrafame valmistautuu nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotantoon. Molempien kysyntä kasvaa vahvasti akkujen valmistuksessa, mikä lupaa hyvää hintakehitystä jatkossa.

Nikkelin hinta on noussut tänä vuonna tähän mennessä noin 20 prosenttia, mutta koboltin jopa 80 prosenttia. Ei ihme, että vähäisetkin kobolttipitoisuudet Terrafamen hallitsemista malmivaroista pyritään ottamaan jatkossa talteen.

Terrafamen metalleista sinkin hinta on noussut tänä vuonna 30 prosenttia. Kuparin tuotantoa ollaan myös aloittamassa ja senkin hinta on noussut yli 20 prosenttia.

Tavoitteet on asetettu korkealle: vuonna 2020 käynnistyisi 150 000 tonnia nikkelisulfaattia ja 5 000 tonnia kobolttisulfaattia valmistava tehdas. Terrafamesta tulisi kertaheitolla yksi maailman merkittävimmistä nikkelisulfaatin tuottajista.

Markkinat on jo sikäli varmistettu, että Trafigura markkinoi kaikki uudet nikkeli- ja kobolttituotteet vuoteen 2027 saakka sen ohella, että se ostaa 80 prosenttia sinkkisulfidista.

Suunnitelmat ovat jo niin pitkällä, että kansainväliset kumppanit Galena ja Trafigura sekä Sampo-pankki satsaavat yhteensä 200 miljoonaa euroa meneillään olevan tuotannon ylösajon varmistamiseen sekä jatkojalostuksen kehittelyyn.

Ennen nikkelisulfaatin ja kobolttisulfaatin tuotantoa Terrafame pääsee aloittamaan myös uraanin talteenoton, mikäli Sotkamon kunta ei pane kiviä rattaisiin ja valtioneuvosto antaa luvan liki valmiin uraanilaitoksen käyttöönottoon.

Jatkossa Terrafame on yhä enemmän todellinen monimetalliyhtiö, mitä nimeä se jo itsestään käyttääkin. Tähän saakka on keskitytty nikkeliin ja sinkkiin, mutta jatkossa rinnalle tulevat kupari, koboltti ja uraani.

Myös harvinaisten maametallien talteenottoa on aikaisempien tiedotteiden mukaan selvitetty.

Jatkossa Terrafame

on todellinen

monimetalliyhtiö.

Nikkelin ja sinkin

rinnalle tulevat

kupari, koboltti ja uraani.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti