REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Tiivis seuranta tärkeää

Juha Neuvonen/Arkisto
Nuasjärven kaloista ei ole havaittu normaalista poikkeavia metallipitoisuuksia. Nämä kuhat ja siika nousivat Nuasesta joulukuussa purkuputken pään lähistöltä. Kalastajan havainto oli, että kuhat ovat siirtyneet syvänteistä lähemmäs pintaa.
Terrafamen operoiman entisen Talvivaaran kaivoksen sulfaattipäästöjen vaikutuksista Nuasjärveen saatiin lisää tietoa, kun Kainuun ely-keskus julkaisi Geologian tutkimuskeskukselta tilaamansa tutkimuksen.

Kainuun ely-keskuksen mukaan kuormituksen vaikutus on odotettua laaja-alaisempi ja vesien sekoittuminen on odotettua hitaampaa. Terrafamen mukaan talven aikana sulfaattipitoinen vesi on levinnyt odotetusti purkupisteen läheiselle syvännealueelle.

Ilmeisesti viranomaisella ja Terrafamella on erilaiset odotukset sulfaatin käyttäytymisestä vesistössä. Kiistatonta kuitenkin on, että sulfaattipitoisuudet ovat pysyneet ympäristöluvassa ennakoitujen maksimien alapuolella.

Suurin mitattu sulfaattipitoisuus 210 milligrammaa litrassa mitattiin Petäjäniemen edustalta. Ympäristöluvassa on ennakoitu, että purkuputken pään lähisyvänteissä sulfaattipitoisuus voi nousta tilapäisesti 350 milligrammaan litrassa.

Veden syyskierto tapahtui syksyllä onnistuneesti, joten hapettomia syvänteitä Nuaseen ei päässyt syntymään. Tärkeä kysymys on, miten sulfaattipäästöt vaikuttavat veden kiertoon pitkällä aikavälillä.

Tällä erää sulfaattipitoisuudet eivät vaikuta Nuasjärven vesien pesu- tai virkistyskäyttöön. Talousveden sulfaattipitoisuuden yleinen laatusuositus on enintään 250 milligrammaa litrassa.

Nuasjärven vesistä tai kaloista ei myöskään ole löydetty tavallisuudesta poikkeavia metallipitoisuuksia.

Tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa, joten Nuasen tiiviiseen seurantaan panostaminen on ensisijaisen tärkeää.

Viikolla tulleet sulfaattiuutiset eivät ole hätkäyttäneet Vuokatin matkailua. Mielikuvat ovat tärkeitä, mutta kaivoksen konkreettiset vaikutukset taitavat olla vieläkin tärkeämpiä.

Niin kauan kun Vuokatin matkailukeskuksessa ei haise, melu ei huumaa korvia ja vedessä voi uida, matkailu tuskin kärsii kohtuuttomasti.

Mielikuvien tasolla tilanne on myös mennyt parempaan suuntaan Talvivaara-yhtiön poistuttua puikoista. Terrafame-yhtiö on juoksuttanut puhdistettuja jätevesiä lupien vastaisesti patoturvallisuuden nimissä, mutta toiminnasta on jäänyt entistä hallitumpi kuva.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »