REFRRER:path /

Vaaliuurnat tuotava myös varuskuntiin

Jani Sourander/Arkisto
Varusmiesliiton vaatimus tuoda äänestysmahdollisuus varuskuntiin on kannatettava. Kainuun prikaatissa palveluksen aloitti maanantaina 1 900 alokasta.
Nuorten alhainen äänestysaktiivisuus on kestohuoli, ja syystä. Jotta suomalainen yhteiskunta on aidosti kansanvallan ohjaama myös jatkossa, on nuoria kaikin keinoin ohjattava käyttämään heille kuuluvaa valtaa – äänioikeutta.

Varusmiesliiton vaatimus tuoda äänestysmahdollisuus varuskuntiin on aiheellinen ja kannatettava, koska tänä vuonna edessä on suoranainen vaalien suma.

Huhtikuussa käydään eduskuntavaalit, toukokuussa eurovaalit ja syksyllä mahdollisesti vielä maakuntavaalit. Useat peräkkäiset vaalit koettelevat äänestysintoa kaikenikäisillä, mutta arvattavasti etenkin nuorilla.

Maanantaina palveluksensa Suomessa aloitti noin 12 500 varusmiestä, joista jokaisella on äänioikeus. Yksi maan suurimmista varuskunnista on Kainuun Prikaati Kajaanissa, joka otti vastaan 1 900 alokasta.

Monille varusmiehille kevään vaalit ovat ensimmäinen kerta, kun heillä on oikeus käyttää ääntään vaaleissa.

Ensikokemuksella on usein vaikutusta käyttäytymiseen jatkossa, ja siksi äänestäminen on tehtävä näille nuorille mahdollisimman helpoksi.

Samalla tavalla kuin vankiloissa ja sairaaloissa järjestetään äänestysmahdollisuus kaikissa valtiollisissa vaaleissa, se voidaan toteuttaa varuskunnissa. Äänestäminen varuskunnissa tutussa paikassa ja tutussa porukassa vie pois myös ensikokemuksen tuoman jännityksen. Tie uurnille seuraavissa vaaleissa on siloteltu.

Jos varusmies on vaalipäivänä vapaalla, äänestäminen sinällään on helppoa, vaikkei ehkä päällimmäisenä mielessä. Jos vaalipäivänä ollaan niin sanotusti kiinni ja ennakkoäänestyspaikat ja -ajat pitäisi selvittää itse, voi se olla liian korkea kynnys. Pahimmillaan varusmies on kiinni sekä ennakkoäänestyksen ajan että varsinaisena vaalipäivänä.

Tuolloin äänioikeus menee melko varmasti hukkaan, ja voi luoda kierteen, jossa äänestäminen jää aina väliin.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti