REFRRER:path /

Yritykset ja kunnat yhteisellä asialla

Teijo Määttänen / arkisto
Yritysten, kuntien ja maakunnan vetovoimastrategiat kannattaa yhdistää, jotta Kainuun houkuttelevuuteen saadaan parhaat mahdolliset eväät. Työn onnistumista voi mitata nettomuuton kehityksellä.
Tarvetta osaavasta työvoimasta on toitotettu Kainuussa jo niin pitkään, että asia lienee selvä kaikilla. Tuorein työvoimatilastokin osoitti, että avoimien työpaikkojen määrä Kainuussa on varsin korkea.

Kainuun tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että tätä haastetta voidaan kampittaa kaikista suunnista. Työvoimaa on houkuteltava muuttamaan muualta, Kainuun nuorisosta pitää yrittää pitää kiinni eikä työperäistä maahanmuuttoakaan pidä karsastaa, päinvastoin. Kaikki keinot ovat tarpeen.

Myös yritykset itse ottavat lisääntyvissä määrin vastuuta siitä, että Kainuuseen saadaan työikäistä ja -kykyistä väkeä. Niin pitää tietysti ollakin, sillä yritysten intressistähän tässä on isosti kysymys.

Esimerkiksi kainuulaiset pelifirmat pitävät huolta ulkomaisten työntekijöidensä kotouttamisesta.

Neljä Kainuussa toimivaa teknologiayritystä, Terrafame, Škoda Transtech, Skanska ja Paikallis-Sähkö ovat mukana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa teknologia-alan koulutuksen kehittämishankkeessa. Siinä kehitetään toimintatapoja työelämäyhteistyöhön sekä edistetään uusien teknologioiden käyttöönottoa ja opettajien työelämätuntemusta. Apuna ovat valtakunnalliset verkostot.

Verkostoista onkin suurta hyötyä, kun tavoitellaan oikeita kohderyhmiä ja haetaan parhaita käytäntöjä koulutukseen, etenkin työssäoppimiseen.

Hankkeen tarkoituksena on luoda vetovoimaa teknologia-alalle. Toimijoiden kannattaa pitää likeisesti mielessä myös vetovoima alueelle. Varsinkin Kainuuseen tarvitaan nuorta väkeä muualta. Pelkkä työpaikan imu ei välttämättä riitä, vaan asiaa pitää tarkastella kokonaisvaltaisesti kuntien ja maakunnan vetovoimastrategioiden yhdistelmänä.

Tässä on nyt pelin paikka yksityisen ja julkisen sektorin lyödä kättä päälle. Onnistumisen mittarikin on jo olemassa: nettomuutto.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti