REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö henkilöityi Pekka Perään.

Konkurssissa näkyy hopeareunus

Talvivaaran osake on yksi suosituimmista pörssiosakkeista ikinä. Sijoittajat voivat vihdoin vähentää tappiot.

Pörssiyhtiö Ahtiumin konkurssi ei ole sijoittajien näkökulmasta läpeensä huono asia. Yhtiö ilmoitti konkurssiin hakeutumisesta


Lue lisää aiheesta

« »