REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Osakeanti pienensi Talvivaara Oyj:n velkoja 237 miljoonalla

Talvivaara Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Perä
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n hallitus on hyväksynyt kaikki yhtiön velkojien tekemät merkinnät suunnatussa osakeannissa .

Osakeannissa yhtiön velkojat merkitsivät yhteensä 2 069 228 917 yhtiön uutta osaketta.

Uusien osakkeiden merkintähinta oli 0,1144 euroa osakkeelta.

Velkojat maksoivat merkinnän kuittaamalla saneerausvelkasaatavia uusien osakkeiden merkintähintaa vastaan.


Merkinnät kirjataan kokonaisuudessaan Talvivaaran sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiö tarjosi osakeannissa merkittäväksi enintään neljä miljardia uutta osaketta.

Osakeannin seurauksena Talvivaaran velkojen määrä vähenee yhteensä 236,7 miljoonalla eurolla.

Annin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 4 177 383 069 osakkeeseen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »