REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Markus Pirttijoki/arkisto
Talvivaaran saneerausohjelman selvittäjä Pekka Jaatinen ja toimitusjohtaja Pekka Perä uskovat pörssiyhtiön tulevaisuuteen.

Perä uskoo Talvivaaran selviytymiseen

Huhtikuuhun mennessä on oltava uskottavaa liiketoimintaa ja osakkailta valtuutus osakeantiin.

Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Perä uskoo yrityssaneerauksessa olevan yrityksen mahdollisuuksiin


Lue lisää aiheesta

« »