REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Saneerauskaan ei takaa elämää Talvivaara Oyj:lle

Yhtiö tutkii karjanlannan muuttamista energiaksi ja lannoitteeksi

Markus Pirttijoki/arkisto
Talvivaaran saneerausohjelman selvittäjä Pekka Jaatinen ja toimitusjohtaja Pekka Perä uskovat pörssiyhtiön tulevaisuuteen.
Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj:n tulevaisuus on monella tavalla vaakalaudalla.

Selvittäjä jätti Talvivaaran lopullisen yrityssaneerausohjelman vahvistamispyynnön Espoon käräjäoikeudelle maaliskuun alkupuolella. Oikeuden on määrä tehdä päätös saneerauksesta lähiaikoina.

Saneerauksen hyväksyminenkään ei takaa yrityksen toiminnan jatkamista.

Saneerausohjelman toteutuksen ehtona on muun muassa, että yhtiö saavuttaa riittävän kassavirran ja rahoituksen erääntyvien velvoitteiden ja saneerausvelkojen suorittamiseksi sekä turvaa yhtiön liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisen.


Talvivaaralla ei tilinpäätöstiedotteen mukaan ole tuloja tuottavaa liiketoimintaa ja se rahoittaa toimintansa kassavaroista.

Mikäli Talvivaaran liiketoimintojen luominen ei onnistu tavoitteiden mukaisesti, yhtiö joutuu hakeutumaan konkurssiin.

Talvivaara Oyj:n hallituksen näkemyksen mukaan uudet liiketoiminta-aihiot tulevat vaatimaan lisärahoitusta.

– Vaikka selvittäjän lopullinen saneerausohjelmaehdotus antaa yhtiölle kohtuullisen paljon aikaa saneerausmenettelyn loppuunsaattamiseen, ei ole varmuutta siitä, että yhtiö onnistuu kehittämään uutta liiketoimintaa ja lopulta saattamaan yrityssaneerausmenettelyn loppuun sen maksuohjelman mukaisesti, tilinpäätöstiedotteessa todetaan.

Talvivaara on jatkanut hankkimansa energiansäästöteknologiaan perustuvan teknologian kehittämistä ja testausta.

Yhtiö on myös palkannut teknisiä osaajia järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönoton valmisteluun teollisessa ympäristössä.

Yhtiö on lisäksi aloittanut teollisen kemiantekniikan tuotteistusprojektin, jonka tavoitteena on tehostaa ravinteiden kierrätystä ja energian tuotantoa karjataloudessa syntyvästä uusiutuvasta raaka-aineesta.

Tavoitteena on muuttaa lanta energiajakeeksi ja hyvälaatuisiksi uusiolannoitteiksi sekä puhdistaa lietelannan sisältämä neste ympäristöön johdettavalle tasolle ja ottaa talteen nesteen sisältämät ravinteet käyttökelpoisina lannoitteina.

Vuoden 2016 liikevoitto tilinpäätöstietojen mukaan oli 214 miljoonaa euroa johtuen kaivokseen liittyvien omaisuuserien kaupan johdosta puretusta 203,4 miljoonan euron varauksesta sekä 11 miljoonan euron myyntivoitosta.

Talvivaaran kassavarat olivat 3,8 miljoonaa euroa vuoden 2016 lopussa ja työntekijöitä oli 20.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »