REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Talvivaara haluaa haudata nimensä

Juha Neuvonen
Talvivaara Oyj suunnittelee nimensä muuttamista Ahtiumiksi.
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj suunnittelee toiminimensä ja kotipaikkansa vaihtamista.

Yhtiön hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että nimi olisi jatkossa Ahtium ja kotipaikka Espoo. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 23. marraskuuta.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa tulee päätettäväksi osakeanti. Hallitus hakee yhtiökokoukselta valtuutuksia 419 miljoonan uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Talvivaaran osakkeista. Osakeannilla olisi määrä kuitata yhtiön velkoja.

Suomen valtion omistama Solidium on Talvivaaran Kaivososakeyhtiön suurin omistaja 7,6 prosentin omistusosuudella. Kaivososakeyhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön hallituksessa istuva Pekka Perä omistaa Talvivaaran kaivososakeyhtiöstä 1,8 prosenttia.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »