REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Talvivaara Oyj jatkaa suunnatun osakeannin merkintäaikaa

Matti Matikainen
Pekka Perän johtama Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj jatkaa suunnatun osakeannin merkintäaikaa.
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on pidentänyt suunnatun osakeannin merkintäaikaa kuudella päivällä.

Suunnattu osakeanti alkoi 28.marraskuuta ja sen piti alustavasti päättyä huomenna eli 22. joulukuuta.

Talvivaaran hallitus on päätti pidentää osakeannin merkintäaikaa päättyväksi 28.joulukuuta.

Talvivaara tarjoaa osakeannissa merkittäväksi enintään neljä miljardia uutta osaketta.


Merkintäoikeus on kaikilla Talvivaaran saneerausohjelmaehdotuksen mukaisilla etuoikeudettomien saneerausvelkojen haltijoilla.

Saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti velkoja ei voi konvertoida saatavaansa osittain.

Uuden osakkeen merkintähinta on 0,1144 euroa, joka maksetaan kokonaisuudessaan kuittaamalla velkojalla Talvivaaralla oleva saneerausvelkasaatava uusien osakkeiden merkintähintaa vastaan.

Talvivaaran osakkeiden lukumäärä nousee osakeannin seurauksena enintään 6,1 miljardiin osakkeeseen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »