REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Terrafame investoi sähköautojen akkujen kemikaalituotantoon

Matti Matikainen/Compic
Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia - Hallituksen puheenjohtaja kertoi yhtiön uusista suunnitelmista.
Monimetalliyhtiö Terrafame Oy suunnittelee investointia akuissa hyödynnettävien nikkeli- ja kobolttikemikaalien tuottamiseksi.

Investointisuunnitelman taustalla on sähköajoneuvoissa käytettävien akkujen nopeasti kasvava kysyntä.

– Nikkelin ja koboltin saatavuus on kriittistä sähköajoneuvojen markkinakehitykselle. Terrafame näiden metallien tuottajana haluaa olla kehityksen kärjessä toimittamalla akkuvalmistajille korkealaatuisia kemikaaleja, joita voidaan hyödyntää juuri tässä loppukäyttösegmentissä”, sanoo Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Investoinnin tueksi yhtiö on jo viimeistellyt Galena Asset Management S.A.:n ja Trafigura Group Ltd.:n sekä Sampo Oyj:n kanssa yksityisrahoitteisen sopimuksen, jonka arvo on 175 miljoonaa euroa.


– Terrafame on nyt valmis toiseen investointivaiheeseen, jota tukee sähköautoalan nopea kasvu. Odotettavaa on, että sähköautojen akkujen tuotannossa käytettävien nikkeli- ja kobolttisulfaattien kysyntä kasvaa voimakkaasti. Pystymme hyötymään tästä kehityksestä parantamalla Terrafamen osaamista ja tuotantokykyä entisestään. Tämän myötä Terrafame asemoituu tärkeäksi pohjoiseurooppalaiseksi metallituottajaksi akkuteollisuudelle”, Galena Asset Managementin toimitusjohtaja Maximilian Tomei

sanoo.

Nykyään alle 2 prosenttia uusista autoista maailmanlaajuisesti on sähkö- tai hybridiajoneuvoja, mutta tällaisten autojen markkinaosuus kasvaa nopeasti.

Akkukemikaalien tuotantoa koskevan teknis-taloudellisen selvityksen jälkeen Terrafame on valmistelemassa yksityiskohtaista investointisuunnitelmaa, jolla tähdätään investointipäätöksen tekemiseen vuoden 2018 alkupuolella.

Tavoitteena on käynnistää kapasiteetiltaan vuodessa noin 150 000 tonnia nikkelisulfaattia ja noin 5 000 tonnia kobolttisulfaattia tuottava tehdas vuonna 2020.

Terrafamesta tulisi näin yksi maailman merkittävimmistä nikkelisulfaatin tuottajista.

– Kuluneiden kahden vuoden aikana Terrafame on menestyksekkäästi kasvattanut tuotantoaan ja kehittänyt kaupallisia toimintojaan. Olemme myös vakiinnuttaneet asemamme markkinalla hyvämaineisena toimijana, joka pitää kiinni lupauksistaan. Seuraavaksi tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme alhaisen hiilijalanjäljen akkukemikaaleja, jotka perustuvat bioliuotusteknologiaan. Haluamme rakentaa akkuvalmistajille lyhimmän mahdollisen ja samalla kestävän toimitusketjun yhteistyössä Trafiguran globaalin markkinointiorganisaation kanssa”, kommentoi Terrafamen kaupallinen johtaja Janne Palosaari.

Ennen nyt julkistettua järjestelyä Terrafame Group omisti Terrafamen osakkeista 84,0 prosenttia, Galena 15,9 prosenttia ja Sampo 0,1 prosenttia. Helmikuussa 2017 sovitun rahoitusjärjestelyn jälkeen Galena ja Sampo ovat päättäneet merkitä lainojen koroilla Terrafamen osakkeita.

Uuden sopimuksen, eli 87 miljoonan oman pääoman ehtoisen sijoituksen ja lainan järjestelykulujen maksun myötä Terrafame Group omistaa Terrafamesta 71,2 prosenttia, Galena 28,7 prosenttia ja Sampo 0,1 prosenttia. Terrafame Groupin omistusosuus Terrafamesta voi tulevaisuudessa laskea alimmillaan 50,1 prosenttia:iin, jos optio-oikeudet käytetään ja korot maksetaan osakkeina.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »