REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Tilintarkastajat Talvivaarasta: Konkurssi edessä, ellei kassavirtaa ala syntyä

Matti Matikainen
Pekka Perän johtamalla Talvivaaran kaivososakeyhtiöllä alka olla kiire löytää uutta liiketoimintaa.

STT

Helsinki

Uutta liiketoimintaa kehittävä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö ilmoittaa tehneensä alkuvuonna 2,2 miljoonan euron liiketappion.

Yhtiö pääsi kesäkuussa yrityssaneerauksen myötä pääosasta veloistaan. Saneeraus kutisti yhtiön velat 9,6 miljoonaan euroon aiemmasta noin 450 miljoonasta.

Talvivaara pyrkii parhaillaan kehittämään uutta liiketoimintaa, muun muassa lehmänlannan ravinteiden kierrätyksestä ja energiantuotannosta.

Yhtiön tilintarkastajat huomauttavat, että konsernin rahavarat olivat kesäkuun lopulla 1,6 miljoonaa euroa, syyskuussa noin 1 miljoona.


–  Emoyhtiöllä ei tällä hetkellä ole kassavirtaa tuottavaa liiketoimintaa ja se rahoittaa toimintansa kassavaroistaan. Jos riittävää kassavirtaa ei kyetä varmistamaan, emoyhtiö voi joutua hakeutumaan konkurssiin, todetaan tilintarkastuskertomuksessa.

Talvivaara lomautti noin puolet henkilöstöstään kesäkuun alusta.

Lisäksi yhtiö on sopinut tiettyjen lomautusten ulkopuolelle jäävien, yhtiön johtoon kuuluvien työntekijöiden kanssa vapaaehtoisista järjestelyistä, joilla työntekijät jättävät osan kuukausipalkastaan yhtiölle velaksi.

Velka maksetaan työntekijälle uusien liiketoimintojen vaatiman rahoituksen varmistumisen jälkeen.

Talvivaaran henkilöstömäärä oli 20 kesäkuun lopussa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »