REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Juha Neuvonen
Uraani on Terrafamen nikkelin- ja sinkintuotannon sivutuote. Tehdasalueella on jo Talvivaara Sotkamo Oy:n ajoilta lähes valmis uraanin talteenottolaitos Ursus.

Voimayhtiöt varovaisia suomalaisuraanista

Terrafame Oy saattaa hakea valtioneuvostolta lupaa uraanin talteenotolle.Ydinvoimayhtiöt kommentoivat maltilla mahdollisen tuotteen ostoaikeita. Uraanin jalostajat ovat ulkomailla. Polttoainetuotanto on harvojen käsissä.

Samalla kun Terrafame Oy selvittää uraanin talteenottoa Sotkamossa, Suomessa toimivat ydinvoimayhtiöt kommentoivat varovaisesti


Lue lisää aiheesta

« »