Skip navigation

Keskusteluohje

Kommentointi

Kainuun Sanomat kannustaa monipuoliseen ja moniarvoiseen keskusteluun, jossa kommentointi on rakentavaa ja kohteliasta, kritiikki perusteltua. Toivomme keskustelua, joka avartaa meidän kaikkien näkökulmia sekä lisää näin ymmärrystä eri näkökantojen välillä.

Emme julkaise viestejä, jotka rikkovat lakia. Tällaisia ovat esimerkiksi viestit, joihin sisältyy kunniaa loukkaavia väitteitä, arkaluontoisia yksityiselämän tietoja, henkilöön tai ryhmään kohdistuvia uhkauksia tai sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen, uskontoon, kansallisuuteen, kieleen, ihonväriin tai muuhun vastaavaan kohdistuvaa panettelua tai kiihottamista.

Emme myöskään julkaise viestejä, jotka rikkovat hyvien tapojen periaatteita. Tällaisia ovat muun muassa haukkuminen ja nimittely, turhat henkilökohtaisuudet, kiroilu ja muu alatyylinen kielenkäyttö, ilkeämielinen turha nälviminen, toisten onnettomuuksista tai vastoinkäymisistä iloitseminen.

Emme halua levittää väärää tietoa, joten emme julkaise selkeitä asiavirheitä sisältäviä viestejä. Kommenttipalsta ei ole myöskään mainostamista varten.