REFRRER:path /

Biojalostamo ei heikennä järven tilaa

Järvi keskusteluttaa. Teräspalkit painuvat Kalkonniemen kevään kuohuissa piilopadoksi. Boreal Bioref vakuuttaa, ettei tehdas muuta vesistön ja kalaston tilaa.

Sami Kasurinen

Kemijärven ekologinen tila on tyydyttävän ja välttävän rajamailla, kalaston osalta jopa erinomainen. Luokitusta pudottaa voimakas säännöstely.

Haitatonta tehdasta ei ole, mutta Boreal Bioref vakuuttaa, ettei vesistön ja kalaston tila muutu. Järvi puhdistui jo aiemman tehtaan ollessa käynnissä. Järvellä ja joella on joukko muita moninkertaisia päästölähteitä. Muun muassa Rovaniemen jäteveden puhdistamot ja ilmasta tulevat laskeumat.

Tehtaan osuus järven ja joen kokonaiskuormituksessa jää muutamiin prosentteihin. Edellisen tehtaan raskasmetalleja pohjanäytteistä ei ole löytynyt.

– Meillä on käytössä valtavasti tietoa Kemijärvestä ja -joesta 60-luvun puolivälistä lähtien. Olemme kertoneet ympäristötiedot ja suunnitellun tehtaan tiedot, juuri sellaisina kuin ne ovat. Eihän niitä voi muuttaa.

– Vesistöllä on ympäristöviranomaisten laatuluokitus. Meidän lisäykset eivät heikennä vesistön luokitusta. Se on ehtona ympäristöluvalle, vakuuttavat Boreal Bioref Oy:n toimitusjohtaja Heikki Nivala ja ympäristöasioista vastaava Pekka Koskenranta.

Aiheesta lisää torstain 17.5. näköislehdessä.