REFRRER:path /

Ei vastausta – mutta vastakaikua Medialiitolta ja hallitukselta

Medialiitto esittää epäselvien postinjakelu-, paketti- ja logistiikkamarkkinoiden selkeyttämistä. Paikallislehdissä vaaditaan välittömästi Posti Oy:n jakeluhintojen korotusten jäädyttämistä.
KOTI-LAPPI I PAIKALLISLEHDET

Petteri Orpo: Hallitus voi tukea sanomalehtien jakelua.

Medialiitto: Esittää täydellistä rakennemuutosta ja ostopalvelua.

Itä-Lapin kunnat saivat, ei vastausta, mutta vastakaikua media- ja graafisen alan yritysten etujärjestöltä Medialiitolta ja hallitukselta. Hieman yllättäen myös Posti Oy esittää nyt valtion tukea maaseudun postinjakeluun. Valtiovarainministeri Petteri Orpo totesi viime viikolla, että hallitus voi tukea maaseudun postinjakelua. Epäselvää vielä on, mitä Postin esitys ja Orpon toteamus tarkoittaa ja kenelle.

Posti ilmoitti marraskuun alussa edelleen uudet rajut jakeluhintojen korotukset paikallislehdille. Lapissa korotus on tilattaville lehdille aiempien noin 30-80 prosentin päälle viiden prosentin luokkaa, ilmaisjakelulehdille korkeimmillaan 15 prosenttia. Osalle paikallislehtiä lyhyessä ajassa Postin jakeluhinnat ovat nousseet yli sata prosenttia.

Turun Seutusanomat lehtiperheen yrittäjän Mika Leinosen Kauppalehden kirjoitus ja Itä-Lapin kuntayhtymän ministerikirjelmä Posti Oy:n toimista ja rajuista paikallislehtien jakeluhintojen korotuksista käynnisti julkisen keskustelun koko maassa.

Keskeisille ministereille jaetussa kirjelmässään Itä-Lapin kuntayhtymä totesi, että korotukset uhkaavat eri tavoin paikallislehtien toimintaedellytyksiä ja vaikuttavat välittömästi lehtien ilmestymisalueiden tiedonvälitykseen, elinvoimaisuuteen ja aluetalouteen.

Medialiitto on tehnyt kokonaisselvityksen sanomalehtien jakelusta ja koonnut kotimaisen media-alan hallitusohjelman tavoitteet vuosille 2019-2023.

Selvitys kertoo enemmän koko toimialasta ja median tilanteesta. Jakelutoimiala on nopeasti painumassa nykyisellä tavalla hoidettuna raskaasti tappiolliseksi toteutti sen kuka tahansa. Arvioidaan, että toimialalle kertyy 1,2 miljardi euron kumulatiivinen tappio vuoteen 2025 mennessä. Medialiitto laskee, että jakelun liikevaihto tulee laskemaan huomattavasti nopeammin kuin sen kustannukset.

Raportin mukaan Posti Oy:n hinnoittelu on alkanut eriytymään rajusti muiden harjoittamasta jakelutoiminnasta vuodesta 2013 lähtien. Postin tuottajahinnat ovat nousseet moninkertaista vauhtia.

Medialiitto vaatii postin jakelun uudistamista kansalaisten tiedonsaannin ehdoilla.

Se tähdentää, että ihmisillä on oikeus vastaanottaa luotettavaa tietoa haluamassaan muodossa, digitaalisena tai painettuna, ja että tilaajien on saatava lehdet ajoissa asuinpaikasta riippumatta.

Edelleen liitto tähdentää, että sanoma- ja aikakauslehtien yhteiskunnallinen merkitys on otettava huomioon jakelupalvelujen kehittämisessä.

Medialiitto toteaa, että ellei postin jakelurakenteeseen tehdä muutoksia, koko säännöllinen postin jakelu ajautuu nopeaan kriisiin. Se merkitsee sitä, että myös media, riippumaton tiedonvälitys ajautuu entistäkin syvempään ahdinkoon.

Liitto esittää, että lainsäätäjä määrittää tarjottavan postipalvelun tason. Julkinen taho toimii jakelupalvelujen järjestäjänä ja markkinatoimijat tuottavat palvelut. Kaikki alueelllinen jakelu kilpailutetaan ja tavoitteena on yksi päivittäinen jakelu.

Medialiiton toimitusjohtaja ja Sanomalehtien liiton toimitusjohtaja Jukka Holmbergin mukaan tällä saadaan kaikki jaettava posti samaan jakeluun ja jakelu kustannustehokkaaksi.

– Itä-Lapin tapaisilla harvaanasutuilla alueilla valtio tukisi jakelua ostopalvelulla, hän toteaa.

Järjestelyssä eriytettäisiin Postilta sen epäselvä rooli osakeyhtiönä ja julkisen palvelun toimijana. Yhteiskunta takaa selkeästi sovitun palvelutason, johon tuotanto hankitaan markkinoilta. Posti Oy jää yhdeksi jakelupalvelun tarjoajaksi.

Posti Oy jatkaisi edelleen sen nykyistä paketti- ja logistiikkatoimintaa.

Sanomalehtien jakelun turvaamista ostopalveluna siellä missä jakelu ei ole kenellekään kannattavaa, esittivät Itä-Lapin yrittäjäyhdistykset ja kunnat jo säädettäessä postilain muutosta.

Hieman erikoisella tavalla Posti Oy on tehnyt ainakin jollakin tasolla hämmentävän, asiakkaisiinsa ja omistajatahoonsakin nähden taktikointiin viittaavan suunnan muutokseen. Se esittää tässä vaiheessa itse valtiontukea sanomalehtien jakelun turvaamiseksi maaseudulla.

Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen totesi viime viikolla julkisuudessa, että tarvittaisiin kestävä silta digiaikaan. Edelleen Posti korostaa esityksessään, että paperilehdillä on keskeinen rooli kansalaisten tiedonsaannissa ja sananvapauden kannalta.

Jakelutoiminnan kustannusrakenteisiin perehtynyt yrittäjä Mika Leinonen pitää Medialiiton ja Posti Oy:n esityksiä vielä vaikeasti arvioitavina, mutta periaatteessa oikean suuntaisina.

– Aikataulu on ehdottomasti lian kaukana. Kaikki osittain tai kokonaan Postin jakelussa olevat paikallislehdet tarvitsevat Postin jakeluhintojen korotuksia vastaavan tuen välittömästi

– Paikalliset sanomalehdet ovat niitä paikallisen digin tuottajia, jos lehdet loppuvat ei paikallista digiä enää synny, muistuttaa Mika Leinonen.

Hän laskee, että 40 prosentin Posti Oy:n jakeluhintojen pudotus korvaantuisi täysin Postisen jakeluhintojen pienellä korotuksella ja jakeluhinnan alennuksesta seuraavalla jaettavan postin kasvulla.

– Jakeluhintojen alennus lisää paikallislehtien sivumääriä, ilmestymiskertoja ja synnyttäisi uusia paikallislehtiä, kun jakelukustannus on kohtuullinen ja tukee kestävää kehitystä. Posti Oy:n jakelusta jo pois lähteneitä lehtiä palaisi.

– Posti on korottanut sanomalehdillä jakelumaksuja keskimäärin 47 prosenttia, mutta ei kertaakaan oman Postisen jakelumaksuja, huomauttaa Mika Leinonen.

Mika Leinonen tapasi Varsinais-Suomen kansanedustajia Helsingissä päivää ennen Orpon lausuntoa. Postin 40 prosentin jakeluhintojen pudotus tuli esille tuossa tilaisuudessa. Paikalla oli myös Varsinais-Suomen maakuntaliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva.

LYHYESTI: Medialiitto on valmistellut Jakelurakenne 2025 -ohjelman. Liito esittää Posti Oy:n epäselvän roolin selkeyttämistä kilpailijana postinjakelu-, paketti- ja logistiikkamarkkinoilla sekä samalla julkisen palvelun toimijana.

– Itä-Lapin tapaisilla alueilla tarvitaan valtion ostopalvelu, toteaa Medialiiton toimitusjohtaja ja Sanomalehtien liiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg.

Turun Seutusanomat lehtiperheen yrittäjän Mika Leinosen mukaan muutos olisi ehdottomasti liian kaukana, jotta lehdet selviytyvät.

Hän vaatii Posti Oy:n hinnankorotusten välitöntä jäädyttämistä, Medialiiton esityksen ottamista valmisteluun heti ja selvityksen käynnistämistä paikallislehtien tuen tarpeesta niiden verkkolehtitoiminnan kehittämiseksi.

Juttu torstain 31.1.2019 näköislehdessä.

Avaa tästä näköislehti. Esikatselussa myös etusivun uutiset.

Jätä kommentti