REFRRER:path /

Kaupunki vastaa: Julkisuus ja verkkojulkisuus kaksi eri asiaa

Kaupunki vastaa Kemijärvellä nousseeseen kysymykseen virkojen ja toimien haun julkisuudesta. Kaupunki perustelee käytäntöä sillä, että Kuntaliiton mukaan julkisuus ja verkkojulkisuus ovat kaksi eri asiaa.

Tiedotettaessa kaupungin verkkosivulla, on otettu käytäntö, että valittuja lukuun ottamatta, kaikkien muiden hakijoiden nimet peitetään. Kunnallistekniikan päällikön valinnan yhteydessä näin tehtiin.

Hallinto ja tukipalveluiden palvelualuejohtaja Marjo Säärelä sanoo, että Kemijärven tiedotuskäytäntö on kuntaliiton ohjeistuksen mukaista. Julkisuus ja verkkojulkisuus ovat kaksi eri asiaa.

– Hakijoiden nimet ovat julkisia, koska hakemusasiakirjat ovat julkisuuslain nojalla julkisia ja tässä asiassa ei ole mitään epäselvää, eli pyynnöstä lähetetään medialle hakemusasiakirjat. Päätökset kokonaisuudessaan ovat kaikkien nähtävillä kaupungin kirjaamossa. Siltä osin kuin niihin ei sisälly salaista tietoa, hän toteaa.

Toinen asia on Marjo Säärelän mukaan tietosuojanäkökulma, kaikkia julkisiakaan tietoja ei saa viedä verkkoon. Yksityishenkilöiden nimiä ei lähtökohtaisesti saa laittaa avoimeen tietoverkkoon. Hakijoiden nimet saa julkaista verkkoon, jos nimiin liittyy kunnan näkökulmasta tiedottamisintressi.

– Nimien peittäminen netissä julkaistavista päätöksistä ei ole vain Kemijärven kaupungin käytäntö. Esimerkiksi Rovaniemen kaupunki ei julkaise hakijoiden nimiä toimien ja virkojen täyttämistä koskevissa päätöksissään.

Kuntaliitto on ohjeistanut kuntia Marjo Säärelän mukaan verkkotiedottamiseen liittyen mm. seuraavasti: ”Tulkintaongelmat vältetään, kun viran haun yhteenvetotietoja ei pöytäkirjaan sisältyvinäkään julkaista kunnan internetsivuilla.”

”Suositeltavaa on, että virkavaalipäätöksestä tiedotettaessa internetsivulla informoidaan lähinnä virkaan valitusta, varalle valitusta ja vaalissa ääniä saaneista sekä todetaan esimerkiksi, että julkiset tiedot muista hakijoista ovat saatavilla kunnanvirastossa.”