REFRRER:path /

Kemijärvi kirkastamassa mielikuvia ja matkailuvirtoja

Onnentunnetta: Tunturit ja järviluonto – iso muutos, tavoitteena vuosi 2025.

Tunturikeskusten rinnalle Kemijärvi on tarkoitus nostaa näkyvästi ja myös kansainväliselle tasolleainutkertaisena Lapi järviluontokohteena.

Sami Kasurinen

Kemijärvi on kirkastamassa ja yhtenäistämässä matkailullista markkinointia ja mielikuvia kaupungista. Jos valtuusto hyväksyy suunnitelmat, tuleva ns. brändihanke haastaa eri tavoin kaikkia kaupunkilaisia, yrityksiä ja muuta toimintaa.

Tuleva mielikuva kaupungista on kiteytynyt sanaan onnentunne.

Kemijärven elinkeinoneuvoja Soile Matero, esiselvitystä tehneen mainostoimisto Ajatuksen toimitusjohtaja Taina Torvela ja bändikonsultti Timo Suokko kiteyttää, että keskeisiä tavoitteita ovat matkailun ja muun elinkeinoelämän menestyminen, eurot ja työpaikat.

Mutta, että haasteena on paljon syvempi ja iso muutos. Ei suinkaan yksin kuvallisen tunnuksen, logon muuttaminen.

Soile Materon mukaan yksi iso ongelma Kemijärvellä on ollut yhden, yhtenäisen, brändin, mielikuvan, identiteetin puuttuminen, ja nyt on tarkoitus luoda kaikkien käyttöön Kemijärvelle yhtenäinen brändi.

Taina Torvelalla ja Timo Suokolla on vankka kokemus brändihakkeista. He toteavat, että Kemijärvellä haluttiin monestakin syystä lähteä liikkeelle hieman toisella tavalla, mitä esimerkiksi Lapin matkailukeskuksien markkinoinnissa on tehty.

Yksinkertaistaen suoran markkinointitempauksen sijaan kaupungin ilmeen kirkastamiseen otetaan mukaan kaikki – asukkaista lähtien, päätöksentekijöihin, yrityksiin ja muihin yhteisöihin asti.

Taina Torvela sanoo, että kemijärveläislähtöisenä hänelle itselleen kaupungin identiteetti ja menestyminen on poikkeuksellisen lähellä omiakin ajatuksia. Kaupunki ja suurelta osalta sen ihmiset ovat tuttuja, ystäviä ja kavereita on paljon.

– Mutta samalla olen ollut paljon muualla, hakenut kokemuksia, ja osaan katsoa Kemijärveä myös ulkopuolelta.

Mielikuvatyön kovimmassa ytimessä, matkailun markkinoinnissa hän tähdentää toistamiseenkin kolmen koon periaatetta.

– Markkinalähtöinen työskentely on onnistyumisen edellytys. Muutkin miettivät samoja asioita. Kohdeyleisö, kilpailujat ja kilpailuylivoima.

– Tämän pohjalta kiteytetty tahtotila on kunnianhimoinen, mutta realistinen ja luo riittävää erottuvuutta kilpailijoista.

Alustavaa selvitystyötä lähdettiin tekemään huhtikuussa yrittäjien, luottamusmiesten ja virkamiesten yhteisessä parinkymmenen hengen työryhmässä.

Taina Torvela ja Timo Suokko sanovat olleensa aluksi hieman epäileviä, onnistuuko hanke näin suurella ryhmällä, mutta kiittävät nyt koko ryhmää sitoutumisesta ja loistavasti sujuneesta yhteistyöstä sekä saadusta tuloksesta.

Heidän mukaansa varsin pian kirkastui kaupungin matkailullinen vahvuus, omaleimaisuus ja mielikuva. Samoin se, että Kemijärvellä on jo olemassa hyvin paljon, joka vasta kansainvälisiin, voimakkaasti kasvaviin matkailun trendeihin.

Ne ovat lisäksi samoja asioita, mitkä luovat viihtyvyyttä asumiseen ja ovat nousevia arvoja kaikessa muussakin elämässä ja yrittämisessä.

Viiden tunturin talvikeskuksena, rinnalle Kemijärvelle lähdetään hakemaan vetovoimaa järviluonnosta.

Kemijärvi on tarkoitus nostaa näkyvästi ja kansainväliselle tasolle ainutlaatuiseksi Lapin järvi- ja järviluontokohteeksi. Kansainvälisesti se kiteytyvät sanoihin Lapland lake district.

Saimaata vastaavaksi Lapin kohteeksi, asettaa Taina Torvela. On päätetty erikoistua rannoilla rauhoittumiseen, luonnonmukaisiin tekijöihin ja tekemiseen..

Työryhmä siivilöi melkoisen määrän jo olemassa olevia vahvuuksia, joskin työtä ja kehitettävää, niin ajatuksellisesti kuin rakenteissakin on edessä monella tasolla ja paljon.

Kemijärveltä löytyyy jo nyt paljon järvielämyksiä, runsaasti rentotumiskohteita, paljon rantamajoitusta, monipuolisesti hiljaisia järviaktiviteettejä ympäri vuoden ja tapahtumioa, omaperäistä monipuolista paikalliskulttuuria, ruokaperinnettä ja tarinoita.

Suuri merkitys tulee olemaan samoin jo nyt kovasti kehittyvät laadukkaat järvialueen tuotteet. Paikkakunnan omille tuotteille luodaan mielikuvien mukainen oma tavaramerkki, Made in Kemijärvi.

Eräänä yksiktyiskohtana yrittäjät saavat Kemijärvi-logon käyttöoikeudet ja graafiset ohjeet.

Työryhmä listasi kymmenittäin Kemijärven sisäisiä ja ulkoisia vahvuuksia sekä jo olemassa olevia asioita, joita voidaan vahvistaa: muun muassa laajat järvi- ja neitseelliset ranta-alueet, kaupunki viiden tunturikeskuksen keskellä, erämaat, kansallispuistot, ruuhkattomuus, kyläperinne, historia…

Taina Torvela viittaa siihen, että itse asiassa se, missä Kemijärvi on säästynyt kovemmalta matkailurakentamiselta, siitä on tullut voimakkaasti kasvava kansainvälinen matkailun ja elämänlaadun tulevaisuuden trendi.

Työryhmässä kypsytettiin tulevaisuuden mielikuva Kemijärvestä sanaan onnentunne.

– Se on iso asia, kun Kemijärvi saa leiman, että täällä on hyvä olla. Kemijärvi tekee luonnostaan onnelliseksi, painottaa Timo Suokko.

Hänen mielestään tähän Kemijärvellä ympäristöineen on aivan erinomaiset lähtökohdat, mutta tehtävässä työssä ollaan vasta alussa.

– Graafinen, yhtenäinen brändi on tosi tärkeä, mutta vainpieni osa siitä, mitä tarvitaan, että päästään tavoitteisiin vuonna 2025.

– On tärkeää, että kaikki tykit käännetään samaan suuntaan. Mielessä on oltava kaikilla päälupaus, onnentunne. Asiakaspalvelussa ensimmäinen ajatus on, että miltä tuntuu olla meidän asiakas.., Timo Suokka lataa ruutia ykkeihin.

Taina Torvela tähdentää, että ensimmäiseksi ei välttämättä tarvitse tehdä isoja ja vaikeita asioita, vaikka niitäkin edessä on riittämiin.

– Vaikkapa niin, että ensimmäiseksi meillä on ensi kesänä paljon mukavia laitureita ja rentoutumispaikkoja järvellä, reitit, tulistelupaikat, laiturit, uimarannat kuntoon….

– Jo yksin AapaLapin Onnentunne puolukkajuomapullon pieni someen ilmestyminen toi kysymysten tulvan, hän vertaa, että isot muutokset voivat rakentua pienistä teoista, kun ne vaikuttavat samaan suuntaan.

Kaupunginvaltuusto päättää lopullisesti seuraavassa kokouksessaan brändihankkeesta. Jatkossa onnentunteen luominen tulee näkymään monella tavalla asukkaiden kesken, kylissä, yrityksissä, luottamuspaikoilla, virkamiestyössä.

Heti alkuun pidetään tämän kuun lopussa 29.10. Kulttuurikämpällä on iso asukastilaisuus, Onnen Päivä -tapahtuma. Tapahtumassa on esillä oman alueen tuotteita ja palveluita ja tarkoituksena on koota asukkaat, yrittäjät ja päättäjät keskustelemaan kemijärveläisyydestä, kemijärveläisistä erikoisuuksista ja onnentunteesta.

Asukkaat saavat myös äänestää omia näkemyksiään miten onnen tunne varmistetaan asiakkaalle, yrittäjälle ja matkailijoille.

Alustavaa selvitystä tehnyt työryhmä: Päivi Valle, Jihanna Korkeaoja, Kirsti kata, Kaija Saariniemi, Ilkka Haapalinna, Lauti kiiski, Lea Soppela, Beikko Niemelä, Atte Rantanen, Anita Ruokamo, Tarja Perälä, Pirkka Aalto, Sirkka Pikkuvirta, Esa Kangas, Ann-Cristine Lampela, Jari Polvi, Arto ojala, Soile Matero ja Ilkka Iso-Heiko.

A Se on iso asia, kun Kemijärvi saa leiman, että täällä on hyvä olla.

A Kemijärvellä on jo olemassa hyvin paljon, joka vasta kansainvälisiin, voimakkaasti kasvaviin matkailun trendeihin.

A On tärkeää, että kaikki tykit käännetään samaan suuntaan.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti