REFRRER:path /

Kunnat: Paikallislehdet ahdingossa

KOTI-LAPPI I PAIKALLISLEHDET

Koti-Lappi 29.11.2018

Posti Oy on ilmoittanut ensi vuodeksi paikallislehtiin kohdistuvista rajuista jakeluhintojen korotuksista. Korkeimmillaan korotukset ovat jopa 15 prosenttia. Koti-Lappi -lehti on yksi paikallislehti, jolle Posti Oy on esittänyt hyvin korkeita jakeluhintojen korotuksia ensi vuodelle.

Postin toimenpiteet ovat jo usean vuoden ajan kohdistuneet eteenkin koko maan paikallislehtiin, mutta myös maakunta- ja valtakunnallisiin lehtiin.

Kemijärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lea Koskela, Sallan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Petteri Salmijärvi ja Posion kunnanhallituksen puheenjohtaja Olavi Lehtinen jättivät Turussa Keskustan puoluevaltuuskunnan kokouksen yhteydessä kirjelmän asiasta keskeisille ministereille. Kemijärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Veikko Niemelä vei kirjelmän Helsingissä Postin johdolle.

Itä-Lapin kunnat nostavat esille paikallislehtien aseman alueensa keskeisinä tiedonvälittäjinä sekä kaupan ja palveluiden markkina-paikkoina.

Kuntayhtymä toteaa, että suunnitellut korotukset uhkaavat vakavasti koko maassa paikallislehtien toimintaedellytyksiä.

”Erityisesti korotukset uhkaavat kokonaan postin jakelupalvelun varassa olevia, ilmaisjakeluun perustuvia uutislehtiä. Pelkästään Lapin maakunnassa tällaisia lehtiä on useita.”

”Aiempina vuosina Posti Oy on nostanut jakeluhintoja lehti- ja aluekohtaisesti. Tähän mennessä korotukset ovat vaihdelleet 30-100 prosentin välillä. Tämä on jo itsessään täysin kohtuutonta.”

”Paikallislehdet ovat alueensa keskeisiä tiedonvälittäjiä sekä kaupan ja palveluiden markkina-paikkoja. Samaan aikaan lehtien toimintaedellytykset ovat kuitenkin täysin riippuvaisia jakelusta.”

”Toimintaedellytysten rajaaminen ja jakeluhintojen nosto yli alueen normaalin kustannuskehityksen, vaikuttaa välittömästi lehtien ilmestymisalueiden elinvoimaisuuteen ja aluetalouteen. Suunnitellut hinnankorotukset uhkaavat useiden paikallislehtien kannattavuusrajaa ja siten koko olemassaoloa”, Itä-Lapin kunnat painottavat ministereille.

Kirjelmän kuntayhtymä on lähettänyt myös Suomen Sanomalehtiliitolle, Suomen Medialiitolle. Suomen Journalistiliitolle, Elinkeinoelämän keskusliitolle ja Perheyritysten liitolle sekä Pohjois-Suomen kansanedustajille.

Viime tiistaina Medialiitto ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kävivät keskusteluja asian johdosta. Aiemmin Posti Oy:n jakeluhintojen korotuksista ja paikallislehtien ahdingosta on kirjoittanut Kauppalehdessä Turun Seutusanomien lehtiperheen yrittäjä Mika Leinonen.

Edelleen Itä-Lapin kuntayhtymä välittää kirjelmän osin koko maassa rajusti kaventuneen yhteiskunnallisen tiedonvälityksen näkökulmasta Kuntaliitolle ja maakuntaliitoille.

Osin Postin toimenpiteiden johdosta koko sanomalehtikentässä on käyty vuosia jatkuvia yt-neuvotteluja, maaseudun aluetoimituksia on ajettu alas, toimittajien ja muu lehtien henkilökunnan määrä on pudonnut koko maassa rajusti. Tiedonvälitys on polarisoitunut kovaa vauhtia kasvukeskuksiin.

Itä-Lapin kunnat havahduttavat näkemään koko maan kattavan tiedonvälityksen merkityksen ja vuosia jatkuneen media-alan karsimisen vaikutukset yhteiskuntarakenteisiin.

Koko maan kattavaa paikallismediaa ajetaan kovaa vauhtia alas samaan aikaan, kun yhteiskunnassa on yhä enemmän epävarmuutta sekä on tapahtunut ja tapahtumassa isoja muutoksia.

Koko maan kattavaa paikallismediaa ajetaan alas samaan aikaan kun yhteiskunnassa on yhä enemmän epävarmuutta.