REFRRER:path /

Lähtölaskenta alkoi Posti Oyj:n johdolle

Posti Oyj kilpailuttaa kirjepostin jakelun lähes koko maassa, mutta osallistuu myös itse kilpailutukseen. Sanomalehtien valtakunnallisena jakeluyhtiönä, logistiikkayhtiönä ja Postisen kustantajana, yhtälö on kestämätön.
KOTI-LAPPI I PÄÄKIRJOITUS 14.2.2019

Itä-Lapin kuntayhtymän ulostulo, ministerikirjelmä Posti Oy:n toimista, rajuista paikallislehtien jakeluhintojen korotuksista ja kansalaisten tiedonsaannin turvaamisesta herättää kannanottoja jo eri puolilla maata.

Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä Pietarsaaresta totesi äskettäin, että Posti Oyj ajaa koko sanomalehtikentän ja mediatalot äärirajoille.

Hän toteaa, että Posti Group Oyj muuttaa joka vuosi palvelukokonaisuuksiaan ja nostaa hintojaan ilman neuvotteluja ja ajaa mediatalot nopeasti äärirajoille. Hän toteaa, että Posti jakaa määräävässä asemassa markkinoita. Posti hakee säästöjä, mutta käytännössä ne valuvat lisäkustannuksiksi mediataloille.

Maan hallitus ja eduskunta, olipa sitten hallituspuolueet tai oppositio, eivät voi enää vaieta. Vastauksia on saatava ja tuo vastaus ei enää voi olla muuta kuin muutokset Posti Oy:n johdossa. Lähtölaskenta on alkanut.

Uhkana on riippumattoman, vapaan tiedonvälityksen romahtaminen osassa maata. Se on äärimmäisen vakava kysymys demokratialle. Valitettavana esimerkkinä jo tapahtuneesta median alasajosta on, miten pitkälle Esperi Care Oy:n ja Attendo Oy:n toimet pääsivät etenemään.

Sanomalehtien toimitukset ovat olleet vuosia lähes jatkuvissa yt-neuvotteluissa. Toimittajakunta on karkeasti arvioiden puolittunut ja media keskittynyt kasvukeskuksiin.

Tässä ei ole kysymys vaalikampanjoinnista. Itä-Lapin kunnat nostivat osaltaan asian esille yksin Posti Oy:n ilmoitettua viime vuoden lopulla rajuista jakeluhintojen korotuksista paikallislehdille.

Koti-Lappi on yksi esimerkki. Tuoterakennemuutoksellaan Posti Oyj otti Koti-Lapin jakelussa monopoliaseman koko Itä-Lapissa. Vertailuhintaa ei enää ole. Valtion yhtiö on korottanut jakeluhintoja yli sata prosenttia, rajannut jakelupäiviä, tuonut kilpailijaksi oman julkaisunsa Postisen ja suojannut yksin sille eri tavoin ilmestymispäivät.

Tiedonvälityksen ohella kysymys on isoista asioista aluetalouksille; niiden kaupalle ja palveluille. Paikallislehdet ovat tiedonvälityksen ohella aluetalouksissa keskeisiä markkinointivälineitä.

Yhtälailla ääripäissä, miljardin hankkeen Bioref ilmoittaa paikallislehdessä tilaisuuksistaan, Keitele Group ja muut metsäyhtiöt puunhankinnastaan ja työpaikoistaan, kuin myös torikauppias marjoistaan.

Maakuntalehtien maakunnallisuuden Posti Oyj on eri toimenpiteillään ajanut yli jo aikaa sitten. Paperilehdet ovat vahvoja. Vasta nyt alkaa median käytössä näkyä paperilehden lukuun oikeasti vaikuttava digimurros, mobiilikäyttö.

Kysymys ei toki ole siitä, ettei postinjakelu olisi yhä laajemmilla alueilla kenelle tahansa kannattamatonta, mutta…

Posti Oy:lle osoitettiin postilaissa velvoite kirjepostin jakelusta. Lain lähetekeskustelun yhteydessä korostettiin toiminnan kehittämistä, erilaisten muiden jakelutarpeiden liittämistä postin jakeluun. Tähän Posti Oyj sai varsin lavean lain.

Sen sijaan Postin johto lähti tyhjentämään postilaukkua sen maksavimmasta päästä; säännöllisestä lehtien jakelusta – ja leikkaamaan nurmikoita, kolaamaan pihoja, mittaamaan vanhusten verenpaineita ym… ties mitä. Lähtökohta oli, että kaikki posti, kirjeet ja kaikenlaiset lehdet kulkivat eteenkin maaseudulla yhdessä jakelussa, samassa postilaukussa joka päivä päiväpostina. Nyt ääripäässä Ranualla lehden jakaa Kuriirin tekijät, kun Postin jakelu käy samana päivänä samoissa osoitteissa.

Lakiin kirjoitetun viisipäiväisen jakeluvelvoitteen Postin johto tulkitsi nelipäiväiseksi, yksittäisillä jakelureiteillä ilmeisesti harvemmaksikin.

Vuodenvaihteessa Posti Oyj on toteuttanut erinäisiä operaatioita. Marraskuussa se ilmoitti rajuista hinnankorotuksista eteenkin paikallislehdille, kieltäytyi ensin kahdessakin hallintoneuvoston kokouksessa ottamasta huomioon lehtien ahdinkoa ja kansalaisten tiedonsaannin merkitystä, esitti siten yllättäen kuitenkin samoilla perusteilla valtion tukea maaseudun postin jakelulle ja tehosti parin päivän päästä esitystään ilmoituksella yt-neuvottelujen alkamisesta.

Tuon, jos minkä, pitäisi johtaa vakavaan keskusteluun omistajan ja Posti Oy:n johdon kesken rooleista yhtiössä.

– Se on selvää, että Posti on hyvinkin harmaalla alueella. Postisen hinnoittelu on ihan poskettoman halpa verrattuna muihin medioihin, toteaa vain yhdestä postinjakeluun liittyvästä yksityiskohdasta Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä ja sanoo, että heillä on tarkoitus viedä koko ongelmarypästä tosissaan eteenpäin.

SAMI KASURINEN

Posti Oyj ajaa koko sanomalehtikentän ja mediatalot äärirajoille.