REFRRER:path /

Paikallislehtien ääntä ei kuultu

KOTI-LAPPI I PÄÄKIRJOITUS 1.6.2017

Eduskunnan liikennevaliokunta jätti viime viikon lopulla mietinnön ja hyväksyi hallituksen esityksen postilain muuttamiseksi.
Pienten, paikallisten lehtien näkökulmasta hallituspuolueiden tyytyväisyys ja valiokunnan opposition vastalauseen kiinnittymien toisarvoisiin asioihin on hämmentävää.

Esitys turvaa jatkossakin viisipäiväisen jakelun. Mutta, ei juuri muuta mitään – ei eteenkään kasvukeskusten eli nykyisten varhaisjakelualueiden ulkopuolella. Koko postin jakelu ja julkaisujen termit on varsin moniselitteinen järjestelmä, jota kansalaisten ja päättäjien on selvästi vaikea hahmottaa.

Yksinkertaistaen laki koskee edelleenkin vain ns. yleispalvelutuotteita, eli käytännössä kirjepostia. Minkäänlaisten sanomalehtien jakelua se ei välttämättä turvaa, ainoastaan niin kuin valiokuntakin toteaa, mahdollistaa viisipäiväisten sanomalehtien jakelun.

Paikallislehtien ääni, ei hallituksen esityksessä, eikä valiokunnan muistiossa kuulu. Ei tosin voikaan kulua. Valiokunta on kuullut mietinnössään vain suuren joukon erilaisia isojen organisaatioiden liitto-, yritys- ja virkamiesjohtoa.

Saatavilla olevissa papereissa ja poliittisissa kannanotoissa ei näy missään postinjakelun tällä hetkellä ehkä jopa keskeisintä tehtävää: kuntien, seurakuntien, yhdistysten ja kaikkineen kansalaisten paikallista tiedonvälitystä ja elinkeinoelämän yritysten tuoteteiden ja palveluiden markkinointia.

Yksityiskohtaisemmin ei liene ole tarvetta selitellä, mitä kaikkea tämä lähinnä paikallislehtien hoitama tiedonvälitys yhteiskunnassa merkitsee. Vastaavaa, esimerkiksi sähköistä vaihtoehtoa ei ole.

Postilain muutosesitys pitää sisällään joitakin kilpailua ja kuljetusten yhdistämistä avaavia tekijöitä.

Siitä huolimatta se jättää edelleen valtion Posti Oy:lle suuret mahdollisuudet ropeloida niin isojen medioiden kuin pienten paikallislehtien taloutta ja toimintamahdollisuuksia. Sitä se on tehnytkin, valtion omistajaohjauksessa kohtalokkaalla tavalla eteenkin maakuntalehdille, ja harventamalla ansiokkaasti sisällön tekijöitä, toimittajien ammattikuntaa.

Posti on nostanut paikallislehtien jakelumaksuja 80 prosenttia, ottanut eri järjestelyillä monopoliasemia jakelussa ja kehittämälleen julkaisulle Postiselle. Kovin suurta luottamusta ei ole, että Posti Oy edelleenkään millään muotoa kantaisi huolta, muusta kuin oman näkökulman toteuttamisesta.

Kokonaan huomiotta postilain muutos jättää jokaiseen kotiin jaettavat toimitetut sanomalehdet. Näitä lehtiä on kasvava joukko maassa. Posti luokittelee ne mainosjakeluksi ja rajaa jo nyt niiden ilmestymispäiviä rajusti, voi jopa kieltäytyä niiden jakelusta kokonaan.

Hallituspuolueiden taholta on valiokuntamietinnön arvostelussa kaivattu vaihtoehtoa. Yksinkertaista on asettaa Posti Oy samalle viivalle muiden jakeluyhtiöiden kanssa. Alueet, missä jakelu ei ole kenellekään kannattavaa, kilpailutetaan tässä vaiheessa yhteiskunnan taholta ja / tai siltä osalta palataan postilaitokseen. Viestintäkanavat muuttuvat ja sähköistyvät, mutta ei koko maassa hallituksen tai liikenne- ja viestintä ministeriön tai valiokunnan näkemysten mukaan.

Maa on täynnä alle sadan savun kyliä, jonne mikään jakelu ei ole kannattavaa, mutta ne ovat merkittävä osa ostovoimaa, isoja palvelujen käyttäjiä ja työllistäjiä.

Kylissä asuvilla on myös oikeus asua kotiseudullaan ja saada tasavertaiset peruspalvelut. Tiedon saanti on yksi niistä.

Paikallisten lehtien näkökulmasta on häämentävää.

Jätä kommentti