REFRRER:path /

Posti siivuttaa – miten käy vastuullisen paikallismedian?

KOTI-LAPPI PÄÄKIRJOITUS 22.11.2018

Posti Oy on ilmoittanut paikallislehdille rajuista jakeluhintojen korotuksista. Se on nostanut jakeluhintojaan eri tavoin vuosittain. Yhteensä korotukset ovat lehdestä riippuen olleet tätä ennen kolmestakymmenestä sataan prosenttiin.

Iso joukko paikallislehtiä on joutunut jo näistä aiemmista korotuksista ahdinkoon ja muuttamaan ratkaisevasti rakenteitaan.

Ensi vuoden korotukset uhkaavat erityisesti kokonaan postin jakelupalvelun varassa olevia, jokaiseen kotiin jaettavia uutislehtiä. Lapissa näitä lehtiä on useita.

Hinnankorotukset nosti esille Kauppalehdessä ML-Mediat Oy:n Seutusanomat-lehtiperheen paikallislehtiyrittäjä Mika Leinonen. Hän varoittaa paikallislehtien alasajosta, ellei korotuksista luovuta.

”Tämä tulee vaikuttamaan koko Suomen mittakaavassa yleiseen tiedonsaantiin”, Mika Leinonen kirjoittaa. Paikallislehdet ovat alueensa keskeisiä tiedonvälittäjiä, kaupan ja palveluiden markkinapaikkoja ja elinvoiman ylläpitäjiä.

Posti Oy on lähes koko vuosikymmenen järjestellyt omaksi edukseen jakelumarkkinoita koko maassa. Lisäksi se on tullut lohkaisemaan ilmoituslehti Postisellaan osan koko mediakentän rajoitetuista ilmoitusmarkkinoista. Postin eri toimenpiteet ovat heitelleet koko paperimediaa rajusti – niin tilattavia kuin ilmaisjakelulehtiä – valtakunnallisia, maakunta- ja paikallislehtiä. Kansallisesti keskeinen ala on ollut jatkuvissa yt-neuvotteluissa.

Itä-Lapissa Posti teki tuotejärjestelyjä ja Koti-Lapin jakelulle ei ollut muita vaihtoehtoja edes osaksi aluetta. Sen jälkeen Posti on vuosittain toteuttanut jakelurajoituksia ja lehden jakelukustannukset ovat lähes kaksinkertaistuneet. Vastaavaa on tapahtunut paikallislehdille koko maassa. Ensi vuonna Posti kieltäytyy myös aikaistamasta Koti-Lapin yhtä juhlapäivän jakelua ja kieltäytyy jakamasta kokonaan vuodenvaihteen välilehteä.

Viimeisessä Postilain käsittelyssä päätettiin turvata kirjepostin jakelu valtion tukemalla kilpailujärjestelyllä siellä, missä jakelukilpailua ei ole. Kilpailuttajaksi määritettiin Posti Oy, joka myös itse osallistuu tarjouskilpailuun.

Liikenne- ja viestintäministeriö määritteli noin 80 prosenttia koko maasta alueeksi, missä jakelukilpailua ei ole. Laissa turvattiin kirjepostin jakelu, mutta samassa laukussa kulkevat myös sanomalehdet.

Paikallislehdissä toivottiin, että lehtien toimintaan saataisiin vihdoinkin vakautta. Näin ei käynyt. Ei syntynyt maaseudulle myöskään lain perusteluiksi sanottua kilpailua ja uusia toimijoita maaseudun postinjakeluun.

”Nyt on käynnissä jakelupuolella Suomen historian suurin muutos. Janton Holdings -konkurssin kautta Suomessa ei ole enää ketään muuta valtakunnallista jakelutoimijaa kuin valtion yhtiö Posti. Alueelliset jakeluyhtiöt eivät pysty vastaamaan kilpailukykyyn, siksi Suomen Suoramainontakin (SSM) joutui tähän tilanteeseen”, kirjoittaa Mika Leinonen Kauppalehdessä.

SSM laajensi toimintaansa osin myös Itä-Lappiin. Ennen konkurssia SSM kävi oikeustaistelun, jossa se totesi Postin toteuttavan ns. ”ryöstösaalistusta” kohdennetuilla 30 prosentin jakeluhintojen alennuksilla. SSM hävisi. Saatujen tietojen mukaan, Posti esittää Postiselleen nyt 20 prosentin hinnankorotuksia.

Keskisuomalainen Oyj osti konkurssipesästä Suomen Suoramainonta Oy:n. On vaikea kuvitella, että minä SSM sitten jatkaneekaan, jakelun tilanne muuttuisi sen kummemmin valtakunnalliseksi, pikemminkin päinvastoin.

Ei ole syytä unohtaa, että kaikki liittyy kaikkeen. Ei ole kysymys yksin postin jakelusta. Posti Kuljetus Oy on toiminut viime ajat erittäin agressiivisesti kuljetusmarkkinoilla – valtakunnallisesti ja paikallisesti, muun muassa kilpaillut Kemijärvellä laitosruokakuljetuksista.

Postin hallintoneuvosto kysyi äskettäin kokouksessaan Postin johdolta vastauksia. Kokouksen jälkeen Posti ilmoitti pitävänsä edelleen kiinni jakelukorotuksistaan.

Sanomalehtien liiton ja Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmbergillä on hyvä ehdotus kaikille kustannustehokkaasta postinjakelusta, mistä aloittaa muutos. Pakataan kaikki, kirjeposti ja kaikenlaiset sanomalehdet takaisin samaan laukkuun. Kun vielä jakelupäivät vapautetaan tasapuolisesti kaikille, se olisi hyvä lähtökohta.

Totta on, että ilmeisen iso osa maata, on kaikelle jakelulle kannattamatonta. Mutta totta on myös se, mikä merkitys paikallisella tiedonvälityksellä on koko suomalaiselle yhteiskunnalle, päätöksenteolle ja sivistykselle. Paikallislehdet, tilattavat ja jokaiseen kotiin jaettavat uutislehdet, tarvitsevat kaikki resurssit, ja vähän enemmänkin verkkolehtien ja niiden sisällön kehittämiseen – eduskunnalle tuloutettavien Posti Oy:n leikkaamien voittojen sijaan.

Postin toimet on jäädytettävä välittömästi. Peruutusvaihdetta ei ole. Tarvitaan kattava selvitys paikallislehtien tarvitsemista ratkaisuista, että kansalaisten tiedonsaanti on paikallisesti turvattu nyt ja tulevaisuudessa.

SAMI KASURINEN