REFRRER:path /

Poukaman remontti – unelmieni uimahalli-kylpylä?

Tavoitteena on rakentaa vieläkin parempi Poukama.
KOTI-LAPPI I PALVELUSIVUT

Uimahalli-Kylpylä Poukaman reperuskorjaukseen on varattu 5,7 M€. Valtion investointiavustus on 800.000 -1.000.000 €. Alkuvaiheessa tehdään tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Tarveselvityksessä selvitetään uimahallin korjaustarve, hankitaan käyttäjien ja eri käyttäjä-ryhmien lausunnot tavoitteista ja tilantarpeista sekä esitetään alustavasti vaihtoehtoisia ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Poukama on erittäin tykätty sekä kemijärveläisten että matkailijoiden keskuudessa. Remontin lähtökohtana on se, millaisia toiveita ja näkemyksiä käyttäjillä on. Luonnollisesti talous ja tekniset tekijät asettavat reunaehtoja. Suunnitteluryhmä haluaa eri ryhmien palautetta. Olemme erityisen kiinnostuneita myös työntekijöiden ja Poukamassa toimivien yrittäjien mielipiteistä.

Ensin toteutetaan asukas- ja käyttäjäselvitys teemalla ”Unelmieni uimahalli-kylpylä”. Selvitys on monivaiheinen eli koostuu paperisesta kyselystä, internetissä Kemijärven kaupungin sivulla olevasta kyselystä sekä yhdestä tapaamisesta, jossa eri käyttäjäryhmät voivat kyselyä tarkemmin tuoda esille ideoita ja omia ajatuksia remontin osalta.

Tähän tapaamiseen kutsutaan lehti-ilmoituksella, joka julkaistaan Koti-Lapissa ja kaupungin nettisivuilla. Tavoitteena on rakentaa vieläkin parempi Poukama sekä lisätä kävijämääriä, koska vajaata kapasiteettia on olemassa.

Tarkoituksena on asettaa hankkeelle selkeät taloudelliset ja tekniset tavoitteet ennen suunnittelun aloittamista. Tarveselvityksen jälkeen projekti jatkuu hankesuunnitelman laadinnalla, missä määritetään hankkeelle laatutavoitteet, rahoitus ja aikataulu.

Rakennukselle on tehty kuntoarvio ja tekeillä on kuntotutkimus. Näiden tietojen perusteella peruskorjaukselle on nyt sopiva aika, eli rakennus on vielä siinä kunnossa, että peruskorjaus on selvästi edullisempaa kuin uudisrakennus. Alustavasti peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2018.

Tällä hetkellä kokonaiskäyntimäärä 71 118 ja uimahallikäyntien määrä siitä on 40 500, noin 60 %. Kuntosalikävijöitä on hieman vajaa 27 000, noin 40 %. Kaikista kävijöistä noin 70 % on seniori-ikäisiä. Koulujen käyttö viime vuoden aikana oli reilu 3 000 käyntiä.

Hankeryhmään kuuluvat Teemu Kostamovaara puheenjohtajana, Kirsti Ojala, Markku Kankaanranta, Harri Väliranta, Ville Honkanen ja Soile Matero. Hankkeen eri vaiheissa mukana on eri asiantuntijoita.

Kemijärven kaupungin yrityssivut 11.4. näköislehdessä.

Millaisia toiveita ja näkemyksiä käyttäjillä on?