REFRRER:path /

Robotit helpottavat raskaita navettatöitä

Marjo, Jaakko ja Emmi Lahti viihtyvät uudessa pihatossa, missä osa töistä hoituu robottien avulla.

Katja Palmqvist

KOTI-LAPPI I PALVELUSIVUT

Marjo ja Jaakko Lahti: Aikaa jää eläinten hyvinvoinnille. Diina-vahtikoira kiiruhtaa vastaanottamaan vierasta Marjo ja Jaakko Lahden maitotilalla Kemijärven Isollakylällä. Ympärillä on maaseutua, mistä keskustaan on matkaan alle kymmenen kilometriä. – Toivon, että tämä alue säilyisi maatalouskäytössä, isäntä Jaakko Lahti pohtii.

Pariskunta on käynyt saman kylän samaa koulua, vaikka Marjo omien sanojensa mukaan kasvoikin kaupungissa ja Jaakko maaseudulla. Sukupolvenvaihdos Jaakon vanhempien kanssa tehtiin vuonna 1994, ja työnjako on ollut pariskunnalla selkeä alusta asti eli isäntä hoitaapellot ja koneet, ja eläimet hoidetaan yhdessä. – Kirjanpito ja verosuunnittelu on ulkoistettu, he täsmentävät.

Lehmät opettelivat lypsylle. Lypsykarjan hoitaminen vaatii paljon fyysistä työtä, jota lähdettiin helpottamaan muuttamalla parsinavetta pihatoksi laajentamalla rakennusta. – Meillä oli sen aikaa väliaikainen lypsyasema laitumella, Marjo Lahti kertoo. Lypsyrobotilla ja harjauskoneella varustettu laajennus valmistui viime syyskuussa. – Alussa pelotti, mutta ihmeen hyvin kaikki lähti käyntiin, enkä olisi enää pitkään jaksanut ilman muutoksia.

Lehmät opettelivat käymään lypsyllä ja isäntäpari opetteli lukemaan raportteja näytöltä. Robotti tunnistaa eläimen ja kirjaa muistiin muun muassa lypsykerrat, heruvan maidon määrän ja laadun. – Isännän töitä se ei helpota, Jaakko Lahti huomauttaa. Rehu tehdään edelleen konevoimin lähipelloilta; omilta ja vuokratuilta. – Puhdistusrobotti se kyllä minua auttaa, hän nauraa kertoessaan, että eläinten kulkukäytävät pysyvät puhtaina.

Lomittajat hyvin koulutettuja. Robottinavetat ovat yleistyneet Pohjois-Suomessa nopeasti, ja ensi kesänä Kemijärvelle valmistuukin neljäs lypsyrobotilla varustettu pihatto. Lomittajat ovat kiinni ajassa, ja Lahtien mukaan ongelmia ei ole ollut. – Meillä on ekstrahyvät lomittajat, Marjo Lahti kehuu.

Koneet ovat tuoneet aikaa eläinten tarkkailulle ja hyvinvoinnista huolehtimiselle. Lisäksi isäntä pyörittää veljensä Risto Lahden kanssa metsäkoneyritystä kahden moton ja yhden ajokoneen voimin.

Omat lapset Emmi, Essi ja Eveliina ovat kasvaneet eläinten ympäröiminä, mutta ainoastaan Emmi on kouluttautunut alalle. – Viihdymme täällä Kemijärvellä oikein hyvin, mutta välillä on mukava käydä jossain kauempana, Marjo Lahti sanoo. Isäntä ei tunnusta kaipaavansa Isoltakylältä koneidensa ja robottiensa parista mihinkään.

Kemijärven kaupungin yrityssivut 11.4. näköislehdessä.

Alussa pelotti, mutta ihmeen hyvin kaikki lähti käyntiin.