REFRRER:path /

Sodankylä – Kajaani liittää Lapin myös Itä-Suomeen

KOTI-LAPPI PÄÄKIRJOITUS 15.11.2018

Itä-Lappi on saamassa ehkä odottamattomaltakin taholta tukea liikennehankkeilleen. Parhaillaan vireillä oleva liikenne- ja viestintäministeriön runkoverkkoasetuksen valmistelu on nostamassa esille koko Itä-Suomen maantie- ja rautatieverkoston kehittämistarpeet.

Lapin Ely-keskusta lukuun ottamatta, muuta maakuntaa ei juurikaan ole kiinnostanut Itä-Lapin liikenneväylien edistäminen, vaikka ne toisivat välitöntä elinvoimaa koko Pohjois-Suomelle. Pikemminkin on heitetty kapuloita rattaisiin. Itä-Lappi on jäänyt yksin.

Sen sijaan Etelä-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat ovat yhdessä nostamassa esille koko Itä-Suomen kasvunäkymiä.

Itä-Suomen matkailu on kovassa kasvussa, Äänekosken, Kuopion ja Kemijärven sellutehdashankkeet lisäävät nopeasti metsäteollisuuden erilaisia kuljetustarpeita. Samoin vireillä olevat kaivoshankkeet. Tarvetta on myös nopeille henkilöliikenteen yhteyksille, joita maakuntaliitot yhdessä ajavat.

Läntisen liikenneverkon rinnalle on nousemassa pinnalle myös itäinen liikenneverkko. Itä-Lapin vaatima Kajaani-Sodankylä -tien liittäminen runkoverkkoon ja Kemijärvi-Salla-Kantalahti-radan avaaminen liittävät Lapin myös itäiseen kuljetusväylään.

On aika selvitellä Taivalkoski-Kuusamo-Kemijärven ratayhteyttä. Edelleen puolustusvoimien on avauduttava kuorestaan, miksi se estää Itä-Lapin, Koillismaan ja Kainuun liikenneväylien kehittämistä? Eikö puolustusvoimien tehtävä ole turvata valtakunnalle elintärkeitä liikenneväyliä, teollisuutta, muuta elinkeinotoimintaa ja asutusta, sijoittuipa se sitten mille kohdalle maata tahansa? Ja, osoittaa maan itsenäistä asemaa.

SAMI KASURINEN

Avaa tästä näköislehti. Esikatselussa myös etusivun uutiset.