REFRRER:path /

Starttiraha turvaa toimeentuloa

Sami Kasurinen
Luonnonvara-ala on Kemijärvellä ja Itä-Lapissa kehittynyt voimakkaasti. Starttiraha on joustava tuki turvaamaan yrittäjän toimeentuloa aloitettaessa yritystoimintaa.
KOTI-LAPPI I PALVELUSIVUT

Starttirahaa voidaan myöntää päätoimiseen yritystoimintaan eli kun saat elantosi yritystoiminnasta. Starttiraha myönnetään toimeentulon turvaamiseksi yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa.

Starttirahaa kannattaa hakea, kun olet työtön tai kun siirryt yrittäjäksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä. Aiemmasta poiketen voit myös tehdä aiemmalle työnantajalle työtä yrittäjänä. Myös ulkomaalainen voi saada starttirahaa, kun oleskelee Suomessa laillisesti ja hänellä on elinkeinotoiminnan harjoittamiseen vaadittavat luvat.

Nykyisin starttirahaa voidaan myöntää myös henkilölle, joka laajentaa liiketoimintaa päätoimiseksi. Starttirahan myöntämisen edellytys on aiottuun yritystoimintaan liittyvä ammatillinen osaaminen ja valmiudet toimia yrittäjänä. Yritystoiminnalla voidaan arvioida olevan mahdollisuus jatkuvan kannattavan toiminnan edellytykset. Luvat täytyy olla kunnossa. Lisäksi rahoitus tulee olla kunnossa eli lainalupaus.

Henkilön tulee hankkia yritystoimintaan tarvittava koulutus ja mahdollinen kielitaito. Lisäksi starttiraha ei saa vääristää kilpailua. Starttiraha voidaan myöntää samaan yritykseen useammalle yrittäjäasemassa olevalle. Se ei ole este, jos saa entiseltä työnantajalta tukea aloittamiseen liittyviin kustannuksiin, koska ei tueta toimeentuloa.

Kemijärven kaupungin yrityssivut 11.4. näköislehdessä.