REFRRER:path /

Työttömyysturvalaki muuttui – ensimmäiset kansalaisopiston kurssit Kemijärvellä

Kemijärven kansalaisopistossa käynnistyvät ensimmäiset kurssit, jotka hyväksytään työttömän aktiivisuuteen. Tarjolla on ensimmäiseksi englannin ja ATK:n opiskelua.

Viime vuoden lopulla tuli voimaan työttömyysturvalain odotettu muutos, joka parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen.

Muun muassa vapaan sivistystyön oppilaitoksen, eli esimerkiksi kansalaisopiston kursseille osallistuminen on jatkossa aktiivimallissa aktiivisuudeksi huomioitavaa sivutoimista opiskelua.

Kemijärven kaupunki ottaa osaa työttömien aktiivimallin toteuttamiseen tarjoamalla kemijärveläisille työttömille työttömyyden kestosta riippumatta mahdollisuutta osoittaa aktiivisuus kansalaisopiston kurssisuorituksen kautta.

Kurssit pidetään kerran viikossa ja ne kestävät 2 oppituntia kerrallaan. Sama henkilö voi ilmoittautua vain yhdelle aktiivimallikurssille. Aktiivimallin kurssit ovat osallistujille maksuttomia.

Opintojen pää- ja sivutoimisuuden arviointi kuuluu TE-toimistojen toimivaltaan. TE-toimisto antaa työttömyysetuuden maksajille työvoimapoliittisen lausunnon etuuden hakijan sivutoimisista opinnoista.

– TE-hallinto toimii siis tiedon lähteenä, vaikka etuuden maksaja onkin aktiivisuusedellytyksen täyttymisen ratkaiseva taho. Opiskelijoita on ohjeistettu ilmoittamaan opinnoistaan sekä TE-toimistolle että maksajalle, eli työttömyyskassalle tai Kelaan. TEM:n ohjeistuksen mukaan TE-toimistojen tulee antaa lausunto vähäisistäkin sivutoimista opinnoista.

– Aktiivisuusedellytyksen täyttyminen ratkaistaan kunkin etuudensaajan osalta tapauskohtaisesti vahvistetun ohjeistuksen mukaisesti. Mikään taho ei voi antaa ennakkoratkaisuja siitä, mikä yksittäinen kansalaisopiston tai muun toimijan kurssi – nykyinen tai suunnitteilla oleva – kerryttää aktiivisuutta ja mikä ei.

– Edellä mainitusta johtuen on erittäin tärkeää että kaikki kansalaisopistoissa opiskelevat työttömät varmistavat oman kurssisuorituksen paikallisessa TE- toimistossa, tähdentää työllisyyskoordinaattori Heli Björkman.

Kaupungin työllisyysyksikkö maksaa kurssit. Jos kurssit täyttyvät, voidaan perustaa rinnakkaiset kurssit.

– ATK-kurssi on jo lähes täynnä, tarvittaessa perustetaan vielä toinen ryhmä. Syksyllä voimme tarjota vielä 2-3 kurssia, kertoo Heli Björkman.

Ensimmäisinä aktiivimallikursseina pidetään Tietotekniikan perusteet kurssi kirjastolla tiistaisin 19.2.-30.4. klo 10.00-11.30 ja toimitalolla englannin kertauskurssi keskiviikkoisin 20.2.-30.4.2019. klo 12.00-13.30.

Tietotekniikkakurssin vetää Aila Kunelius-Kuvaja ja englanninkurssin Sirkka Toukomies. Kursseille tulee ilmoittautua 14.2. mennessä Kansalaisopistolle puhelimitse tai netin kautta osoitteessa https://www.opistopalvelut.fi/kemijarvi/

Syksyllä voimme tarjota vielä 2-3 kurssia.