REFRRER:path /

Valeuutisesta oikea vahinko

Tekee kipeää tunnustaa, että omia ajatuksia tukevat väitteet on helppo ottaa todesta. Ilmiötä kutsutaan tiedolliseksi vinoumaksi, jossa wikipedian mukaan yksilö on taipuvainen puoltamaan omia ennakkokäsityksiään tai hypoteesejaan tukevaa informaatiota. Kukaan ei ole sille immuuni.