REFRRER:path /
Miika Manninen
Valatilaisuuden jälkeen vasta ylennetyt varusmiehet ja vapaaehtoista asevelvollisuutta suorittavat naiset suorittavat ohimarssin, jonka otti vastaan Kainuun prikaatin komentaja Tuomo Repo ja kansanedustaja Elsi Katainen.

1 900 asevelvollista vannoi sotilasvalansa tai antoi vakuutuksen

Noin 5 500 omaista oli seuraamassa, kun noin 1 200 alokasta vannoi sotilasvalansa tai antoi sotilasvakuutuksensa Kainuun prikaatilla lauantaina ja sai oman aselajinsa mukaisen ylennyksen.