REFRRER:path /

Alikulkutunneliin ei ole rahaa

Kevyenliikenteen alikulkutunnelin rakentaminen Mt 912 alitse Koulukadun ja Kannintien kohdalle on suunnitelmista huolimatta jäänyt toteuttamatta taloudellisten syiden takia.