REFRRER:path /
Marjatta Kurvinen
Kuhmolaisella Seppo Kinnusella (keskellä) oli paljon kysyttävää navettainvestointia jo tekeviltä Petri ja Jani Kanniaiselta.

Epävarmuus ei estä maatalouden investointeja

Puolangalle rakennetaan jälleen uutta suurnavettaa. Tätä nykyä navettainvestoinnit alkavat jo jakaantua entistä tasaisemmin ympäri Kainuuta.

Tämä kesä on viimevuotista vilkkaampi navetoiden rakennuskesä. Osuuskunta ItäMaidon alueella käynnissä on 16 navettatyömaata.