REFRRER:path /

Luonto

Kuhmon luonto koostuu havumetsistä, soista, koskista ja kirkasvetisistä järvistä. Kuhmo on paras paikka metsän nisäkkäiden, etenkin petoeläinten, tarkkailuun. Aihesivulle olemme koonneet kuhmolaisesta luonnosta kertovia juttuja ja kuvia.

« »
Marjatta Kurvinen
Karhukanta on harventunut Kainuussa poronhoitoalueen ulkopuolella.

Kainuun karhukanta harventunut

Marjatta Kurvinen

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos arvioi, että Kainuussa on nyt vuotta vanhempia karhuja 90 – 110. Viime vuonna vastaava arvio oli 110 – 130.

Poronhoitoalueen ulkopuolella Kainuun karhuista on arvion mukaan tänä vuonna 55 – 70, kun viime vuonna vastaava luku oli 70 – 90. Näin ollen karhumäärän vähennys olisi tapahtunut täysin poronhoitoalueen ulkopuolella Kainuussa.

Sekä tänä että viime vuonna Kainuun pentutuotoksi on arvioitu 40 pentua, joista poronhoitoalueen ulkopuolella 15.

Kainuun karhupentueet löytyvät maakunnan itäosista. Pääpaino on Kuhmossa.

RKTL:n arviota käytetään pohjana jaettaessa karhunkaatolupia. Suurin pyyntiverotus, jonka eurooppalaisten karhukantojen on arvioitu kestämättä kannan pienentymättä, on 10 prosenttia arvioidusta karhujen kokonaismäärästä.

Koko Suomessa RKTL arvioi olevan vähintään 1405 – 1535 karhua ennen syksyn 2014 metsästyskautta. Luku sisältää arvion tänä keväänä syntyvistä noin 265 pennusta. Suomen karhukanta on kokonaisuutena hienoisesti pienentynyt vuoden 2010 huipun jälkeen. Viime vuonna ennen metsästyskautta karhuja oli 1560 – 1680.

Poronhoitoalueen karhukanta on runsain alueen eteläosissa, itäisen valtakunnanrajan tuntumassa. Poronhoitoalueella havainnoitsijaverkosto on harva, ja sen vuoksi havaintoja saadaan vähän. Tämän takia poronhoitoalueen kanta-arvioon liittyy muuta maata enemmän epävarmuustekijöitä.

Arvio karhukannan runsaudesta, pentutuotosta ja metsästyskestävyydestä pohjautuu vuonna 2013 tehtyihin petoyhdyshenkilöverkoston havaintoihin.

Kokonaisuudessaan karhuhavainnot (11 193 kpl) vähenivät hienoisesti vuoteen 2012 verrattuna (12 031 kpl). Myös pentuehavaintojen määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2012 kirjattiin 964 pentuehavaintoa ja vuonna 2013 pentuehavaintoja tehtiin 794. Karhukanta-arvion pohjana ovat havainnot vuotta nuoremmista pennuista. Erillisiä pentueita arvioidaan olleen viime vuonna 132 – 156, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna (143 – 168).

RKTL:n arvion pohjalta maa- ja metsätalousministeriö antaa asetuksen suurimmista sallitusta saalismäärästä ensi metsästyskaudelle. Karhun metsästys alkaa 20. elokuuta.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »