REFRRER:path /
Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen tutkimus esittelee neläj metsästäjäprofiilia.

Kanalintumetsästäjien profiilit kertovat toiveista valtion lupa-alueita kohtaan

Valtion mailla kanalintuluvalla metsästävät poikkeavat toisistaan paitsi metsästystavan myös kohdealueiden, saaliin ja lupa-aluetta koskevien toiveiden suhteen, selviää Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksessa esitellään neljä metsästäjäprofiilia.