REFRRER:path /
Antero Komulainen/Arkisto
Kontion koulun vanhan puolen tulevaisuus on museoviraston käsissä.

Kontion vanhalle puolelle haetaan suojelua

Kuhmon Kotiseutuyhdistys on esittänyt Kainuun ely-keskukselle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin Kontion koulun vanhemman osan suojelemiseksi rakennuksineen ja ranta-alueineen rakennusperinnön suojelemiseksi annetun lain nojalla.