REFRRER:path /
Sirkku Rautio

Kristillisdemokraattien ehdokkaat

Evelyn Hynynen, Kajaani

53-vuotias yrittäjä, joka vastaa Rauhan Majatalon toiminnasta Kajaanissa. Kasvatustieteiden maisteri, erityisopettaja, psykodraamaohjaaja, bibliodraamaohjaaja, sielunhoitoterapeutti ja työnohjaaja. Perheeseen kuuluu aviomies, neljä lasta, miniä, vävy ja kolme lastenlasta, joista yksi on puolitoistavuotias ja kaksi syntyy kesällä.

Eduskuntatyön tavoitteet:

1) Lasten ja perheiden hyvinvointi ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä painottaen. Kristillisen kasvatuksen merkitys lasten ja koko Suomen turvallisuuden ja hyvinvoinnin lähtökohtana. Syrjäytyminen, päihteet ja mielenterveydelliset ongelmat koskettavat liian monen lapsen ja nuoren elämää. Syrjäytymisen ehkäisy tulee aloittaa varhaislapsuuden ja peruskoulun aikana. Monet viitteet lapsen mahdollisesta syrjäytymisriskistä on nähtävissä jo hyvin varhain. Asioihin on puututtava silloin.

Yksinäisyys ja se, ettei löydä paikkaansa yhteisössä on monen ongelman taustalla. Tarvitaan varhaisen vaiheen puuttumista entistä enemmän. Mitä aiemmin asioihin voidaan puuttua, sitä paremmat on tulokset. Lasten mielen hyvinvointiin ja uskallettava antaa määrärahoja. Summat ovat hyvin pieniä jatkohoitosummiin verrattuna.

2) Aito miehen ja naisen välinen avioliitto kunniaan; teen kaikkeni, ettei sukupuolineutraali avioliittolaki toteudu Suomessa. Päätöksenteon perustana avioliittoasiassa tulee olla lasten etu ja kristillinen arvopohja, jolle Suomen lainsäädäntö yleisestikin perustuu. Yhteiskunnan ainut syy olla kiinnostunut siitä, kuka asuu kenenkin kanssa perustuu yhteiskunnan tehtävään huolehtia lapsista ja heidän kasvustaan.

Nyt läpimennyt lakiehdotus sukupuolineutraalista avioliitosta tehtiin vastoin Suomen perustuslaillista lainsäädännön lähtökohtaa, jonka mukaan jokaisesta laita, mikä koskettaa lapsia, tulee tehdä lapsivaikutuksen arviointi ennen kuin lakiehdotus tuodaan käsittelyyn. Nyt tästä lakiehdotuksesta ei ole tehty minkäänlaista lapsivaikutuksen arviointia.

Lisäksi Suomen lainsäädäntö on selkeästi kristillisistä arvoista noussutta. Myös tästä syystä lakiehdotus tulee kumota, koska se on Raamatun vastainen.

3) Teen kaikkeni, ettei palestiinalaisvaltiota tunnusteta Suomen valtion taholta. Niin kutsuttua palestiinalaisvaltiota ei ole olemassakaan. Järjestön johdossa on Hamas, joka on virallisesti julkaistu terroristijärjestöksi. Emme saa minkään valtion osalta antaa tukeamme terrorismille ja jonkun kansan tuhoamispyrkimyksille.

Erityisesti Israelin kohdalla se olisi maallemme kohtalokasta, koska Raamatun mukaan menettäisimme siunauksen maamme yltä. Haluan toimia sen eteen, että päätöksenteon perustana voi olla Jumalan sanan mukaisuus ja kristilliset arvot.

Markku Vihanto, Sotkamo

71-vuotias logistiikkainsinööri. Perheeseen kuuluvat vaimo ja kolme aikuista lasta

Eduskuntatyön tavoitteet:

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous Helsinkiin. Suomella on hyvät suhteet kaikkiin niihin maihin, joita Euroopan turvallisuus koskee, ja sen asennoituminen keskeisimpään eurooppalaiseen turvallisuusongelmaan, Ukrainan kysymykseen on tasapuolisuutensa vuoksi saanut tunnustusta eri osapuolten taholta.

Tämän vuoksi Suomen hallituksen tulee olla valmis toimimaan turvallisuuskonferenssin samoin kuin sen järjestelyyn liittyviä kysymyksiä käsittelevän kokouksen isäntämaana, mikäli asianosaiset hallitukset pitävät tätä tarkoituksenmukaisena.

Ehdotus kokouksen asialistaksi:

1) On saatava aikaan Venäjän, EU:n ja Yhdysvaltain lähentymisneuvottelut.

2) Ukrainan sisällissota on lopetettava ja alueelle on saatettava rauha ja turvallisuus yhteisvoimin Venäjän, EU:n ja Yhdysvaltain toimesta.

3) Tunnustelut ja neuvottelut on aloitettava Venäjän palauttamiseksi kansainväliseen yhteistyöhön kaupan, talouden, poliittisten jännitteiden lieventämiseksi ja terrorismin torjumiseksi maailmasta. Venäjä on osa Eurooppaa ja kuuluu maailman turvallisuuden keskeisiin vaikuttajiin.

”Tämä on Euroopalle ilon ja toivon päivä. Meillä on kaikki syy uskoa, että uusi aikakausi keskinäisissä suhteissamme on sarastamassa ja että kuljemme jännityksen lievenemiskehityksen kautta kohti vakaata ja kestävää rauhaa.”

Näin Suomen tasavallan presidentti Urho Kekkonen lausui Etykin kolmannen vaiheen avauspuheessaan Finlandiatalossa 30. heinäkuuta 1975.

Toivon, että tuleva vuoden 2015 Helsingin turvallisuus- ja yhteistyökokous voi toteutua ja kuljemme jännityksen lievenemiskehityksen kautta kohti turvallista, vakaata ja kestävää rauhaa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti