REFRRER:path /

Kuhmoon hyvinvointijohtoryhmä

Kaupunginhallitus on nimennyt kaupungille hyvinvointijohtoryhmän, jonka tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa yhteistyössä eri hallinnonalojen ja yhteistyötahojen kanssa. Hyvinvointijohtoryhmä vastaa hyvinvointikertomuksen valmistelusta ja kunnan hyvinvointi-indikaattoreiden kehittämisestä ja laatii yhteistyössä eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kanssa kunnan hyvinvointikertomuksen, jota päivitetään vuosittain.