REFRRER:path /
Antero Komulainen
Kuhmoon on suunnitteilla kahden yhtiön toimesta tutkimus- ja tuotantotoimintaa, joka voisi moninkertaistaa puun kuoriaineksen sekä sahanpurun arvon. Kuhmossa noita aineksia syntyy runsain määrin Kuhmo Oy:n sahaustoiminnasta, ja niiden pääasiallinen käyttö on tällä hetkellä polttaminen. Kuorikasat höyrysivät viime viikolla Kuhmon Lämpö Oy:n nurkalla.

Kuorelle arvokasta jatkojalostusta

Kantolassa valmistellaan puun kuorta ja sahanpurua hyödyntävän korkean teknologian tutkimus- ja tuotantolaitosinvestointia.

Kantolan alueelle on syntymässä kokonaan uutta metsäteollisuuden materiaalivirtoja hyödyntävää teollisuutta. Paikkakunnalle on muuttanut tarkoitusta varten kaksi yhtiötä, Biocoil Oy ja Montinutra Oy, jotka tuovat Kainuuseen kaskadi-periaatteeseen nojaavan yhteistyömallin. Periaatteella tarkoitetaan sitä, että raaka-aineesta tehdään ensin korkeamman jalostusasteen tuotteita. Ensimmäisen tuotannon materiaalivirta uusiokäytetään seuraavan tuotannon raaka-aineena.