REFRRER:path /
Timo Kyllonen
Biologi Sari Leinonen opasti metsähallituksen henkilökuntaa liito-oravan jälkien tunnistamisessa. Leinosen osoittamasta puusta löytyi virtsajälki, joka säilyy puun kyljessä pitkään.

Liito-oravan jäljillä

Biologi Sari Leinosen mukaan suojeltu liito-orava joudutaan tunnistamaan jälkien perusteella, sillä yöeläin tarjoutuu näkyville vain harvoin.

Luonnonsuojelulailla rauhoitetun ja EU:n luontodirektiivin erittäin tärkeänä pitämän liito-oravan reviirin löytäminen vaatii paitsi runsasta taustatietoa eläimestä, mutta myös valpasta silmää maastossa liikkuessa.