REFRRER:path /
Pertti Granqvist/Arkisto
Laidunnuksen loppuminen muuttaa maisemaa ja kasvillisuutta.

Maisemanhoidosta maksetaan rahaa

Perinnebiotoopit ovat maamme ehdottomasti monimuotoisimpia ja samalla uhanalaisimpia luontotyyppejä, jotka katoavat hoidon puutteessa.