REFRRER:path /
Katimari Partanen
Metsästäjäliitto on huolissaan ajokoirien kohtalosta.

Metsästäjäliitto vaatii puuttumista susihäiriköintiin

Suomen Metsästäjäliitto on huolestunut tämän vuoden susivahinkojen ikävästä kehityksestä. Metsästyskoiria on menehtynyt suden raatelemina aivan metsästäjien lähettyviltä. Koiria on viety myös ihmisten pihoista ja aidatusta koiratarhasta. Tämä osoittaa, että osa susista ei enää pelkää ihmistä, vaan tulee tarkoituksella pihapiiriin saalistamaan. Tähän häiriökäyttäytymiseen on puututtava.

– Vallitseva tilanne aiheuttaa yksityishenkilöille kohtuuttomia taloudellisia ja muita kärsimyksiä. Kuten lehdistäkin on saatu lukea, raadeltujen koirien lääkärikulut voivat nousta todella suuriksi. Eikä jahtikaverin ja perheenjäsenen menetyksen aiheuttamaa surua voi edes rahassa mitata, liitto muistuttaa.

Metsästäjäliitto odottaa uudelta sudenhoitosuunnitelmalta Ruralia-instituutin selvityksessä esiin nostettujen seikkojen huomioimista: Susialueilla elävien ihmisten huoleen on reagoitava, sosiaalinen kestävyys on turvattava ja lupapolitiikkaan on saatava joustavuutta häirikkösusien poistamiseksi. Lisäksi petokorvausten maksua tulee nopeuttaa ja korvauksiin on varattava riittävästi varoja. Nykyinen ylisuojeleva käytäntö ei hyödytä edes sutta, sillä se lietsoo susivihaa, kun ihmiset kokevat, ettei asialle voi tehdä mitään.

Liiton mielestä Suomessa on turvattava perinteisen metsästyskulttuurin säilyminen, johon kuuluu olennaisena osana metsästyskoirien käyttö.

– Kaikkia riskejä ei toki voida eliminoida, mutta ne on pystyttävä minimoimaan. Monella alueella ihmiset eivät uskalla päästää koiriaan metsälle tai koirakokeisiin, mikä vaikeuttaa kohtuuttomasti koirien koulutusta.

Metsästyskoirien koulutuksen jatkuminen on tärkeää myös tehokkaan suurriistavirka-avun turvaamiseksi. Hyvin koulutetut metsästyskoirat ovat korvaamattomia etenkin kolareissa vahingoittuneiden suurpetojen jäljityksessä. Karhun perään lähteminen ei kokemattomalta koiralta hevillä luonnistu.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti