REFRRER:path /

Luonto

Kuhmon luonto koostuu havumetsistä, soista, koskista ja kirkasvetisistä järvistä. Kuhmo on paras paikka metsän nisäkkäiden, etenkin petoeläinten, tarkkailuun. Aihesivulle olemme koonneet kuhmolaisesta luonnosta kertovia juttuja ja kuvia.

« »
Teijo Määttänen/arkisto
Kainuussa pintavesien tyypillisimmät laatuongelmat ovat sinileväkukintoja, jotka rajoittavat vesistön virkistyskäyttöä juuri parhaimpina loma-aikoina.

Ota kantaa vesienhoitosuunnitelmaan

Kainuun vesistöjen hyvän tilan säilyttäminen edellyttää aktiivisia vesiensuojelutoimia. Parhaillaan laaditaan vesienhoitosuunnitelmia vuosille 2016–2021. Kansalaiset voivat ottaa kantaa vesienhoitosuunnitelmiin maaliskuun loppuun saakka.

Kainuun elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen mukaan vesienhoidon tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila. Vesienhoitosuunnitelmassa on runsaasti tietoa alueemme pinta- ja pohjavesistä, niiden tilaan vaikuttavista toiminnoista, kuormituksesta sekä toimenpiteistä tilan parantamiseksi ja hyvän tilan turvaamiseksi. Vesistöt reagoivat kuitenkin hitaasti toimenpiteiden vaikutuksille ja tavoitteiden saavuttaminen on äärimmäisen haasteellista.

Kainuussa vesien tila on pääsääntöisesti hyvä. Pintavesien tyypillisimmät laatuongelmat ovat sinileväkukintoja, jotka rajoittavat vesistön virkistyskäyttöä juuri parhaimpina loma-aikoina.

Kainuussa on laadittu useita kunnostussuunnitelmia järvien ja jokien tilan parantamiseksi, ja myös toimenpiteitä on tehty. Uittoa varten peratut kosket alkavat olla jo monin paikoin kunnostettu, mutta kalakantojen palauttamisessa riittää vielä haasteita.

Järvien kustannustehokkaiden kunnostusmenetelmien löytäminen on osoittautunut usein vaikeaksi. Joissakin tapauksissa rehevöityminen saattaa johtua myös vesistön luontaisista ominaisuuksista, joihin puuttuminen on mahdotonta. Tällaisia järviä näyttäisi olevan Rokuan harjualueen äärellä, jossa ravinteikkaat pohjavedet ruokkivat eräiden järvien rehevyyttä.

Vesienhoitosuunnitelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein. Nyt tarkistettavana olevat vesienhoitosuunnitelmat vahvistettiin vuonna 2009.

Sen jälkeen perinteisen rehevöitymisen rinnalle vesiensuojelun haasteeksi ovat nousseet kaivostoiminnan vesistövaikutukset, joiden painopiste Kainuussa on Talvivaaran kaivoksen lähivesissä. Vaikutuksia ja muutoksia vesistöjen tilassa on tarkkailtava jatkuvasti.

Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi löytyvät verkkosivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. Siellä voit antaa myös muuta palautetta. Lisäksi ehdotuksiin voi tutustua kaikissa kunnanvirastoissa ja ELY-keskuksessa Kajaanissa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »