REFRRER:path /
Marjatta Kurvinen
Peuraestesilloissa on putkiritilät, jotka estävät metsäpeurojen ja porojen sillanylitykset.

Peuraestesiltojen rullakot uusiksi

Metsäpeuroja ja poroja pidetään ritiläsiltojen avulla erillään.

Destia kunnostaa neljä peuraestesiltaa Ristijärvellä ja Kuhmossa. Urakka alkaa toukokuun puolessa välissä.