REFRRER:path /
Maire Malinen
Salmelansalmen silta

Salmelansalmen sillan korjaus alkaa kohta

Myös Vartiuksenraja-aseman puomit ja ohjausjärjestelmät uusitaan.

Salmelansalmen silta korjataan.