REFRRER:path /
Timo Kyllönen
Minna Saari (vas) ja Inka Karjalainen tutkivat tierummun yläpuolella, onko sinne tehty jo aikaisemmin kutusoraikkoja.

Tavoitteena uutta elinympäristöä

Kalahässäkässä kunnostettiin useita koski- ja purokohteita, joilla parannettiin taimenten luontaisia lisääntymismahdollisuuksia.

Ihmisen rakentamien vaelluskalojen nousuesteiden ei tarvitse olla aina voimalaitospatojen suuruusluokkaa, vaan saman asian ajaa esimerkiksi puroon asennettu tierumpu: jos rummun reuna on alajuoksulle päin liian korkealla, kala ei pääse uimaan rumpuun tai edes lähelle sitä.